Ehdota Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaa

Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön luomiseen. 


Palkinnon myöntämisen perusteena voi olla arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kaupunkisuunnittelukohde tai sarja kohteita taikka pitkäjänteinen toiminta innovatiivisen ja laadukkaan yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Perusteena voi olla myös uraauurtava yhdyskunta- tai kaupunkisuunnitteluun liittyvä tutkimus-, kehitys- tai opetustoiminta taikka ansiokas elämäntyö alueiden käytön suunnittelun parissa.


Palkinto jaetaan vuosittain. Ehdotusten joukosta palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen nimeämä lautakunta.


Otto-Iivari Meurman-palkinnon säännöt ja edellisten vuosien palkinnonsaajat


Ehdotuksia Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki Suomen kansalaiset ja yhteisöt perjantaihin 15.3.2024 mennessä. Lisätietoa antaa palkintolautakunnan sihteeri, järjestösihteeri Katri Laakso, katri.laakso@safa.fi.

Ehdotuksesi palkittavasta tahosta:

Perustelut, miksi tämä taho tulisi palkita Otto-Iivari Meurman-palkinnolla:

Palkittavan tahon yhteyshenkilö yhteystietoineen:

(vähintään sähköpostiosoite)

Mahdollinen linkki palkittavan verkkosivuille verkkosivuille:

Lataa tähän mahdollista lisämateriaalia esitystä koskien. (Kuvien koko max 2 Mt.)

0%