Omröstningen Pristagare år 2022

Din medlemsförening

Årets medlemsstall

Rider du i stallet som är utsett till medlemsstall år 2022? Årets medlemsstall kan vara en ridskola, ett privat stall, ett stall specialiserat på hästassisterad verksamhet eller till exempel gångartsridning. Det är trevligt att besöka stallet, alla är välkomna och stämningen är accepterande. Årets medlemsstall fungerar ansvarsfullt: verksamheten är genomtänkt hållbar med tanke på miljö, hästar och människor. Vilket medlemsstall anser du att är årets medlemsstall år 2022? Berätta det för oss på röstningsformuläret, inkludera dina motiveringar.

Kandidatens namn

Region

Motiveringar

Årets ryttarungdom

Ryttarförbundet lyfter fram ungdomarnas viktiga insatser i sporten genom att prisbelöna Årets ryttarungdom. Årets Ryttarungdoms aktivitet kan ses i hens eget stall eller i föreningen, som en skapare av samhörighet eller en som lockar nya entusiaster till sporten. Hen kan synas i media, fungera som en viktig bakgrundskraft i tävlingssäsongens insatser – eller framstå på ett helt annat sätt! Goda hästkunskaper, respekt för hästar och andra människor, och ivern att lära sig nya saker är grunden för denna ungas hobby. Ange en ung person som du tycker förtjänar att belönas för sin exemplariska aktivitet med hästar och ridning. Med ung avser vi en person under 29 år, i enlighet med definitionen i ungdomslagen. Bifoga motiveringarna till ditt förslag.

Kandidatens namn

Medlemsföreningen

Region

Motiveringar

Årets ridlärare

Är din ridlärare årets ridlärare år 2022? Årets ridlärare är en utbildad ridinstruktör, -lärare eller person som genomgått en specialiserad yrkesutbildning till ridlärare och har lång erfarenhet av undervisning. Ridläraren är positiv, undervisar individuellt och anser att skolhästarna är värdefulla arbetskompisar, samtidigt som hen lär sina elever hållbar ridning. Ange din egen ridlärare och berätta i dina motiveringar varför hen skulle vara årets ridlärare år 2022.

Kandidatens namn

Medlemsföreningen

Region

Motiveringar

Årets ridförening

Cirka 500 ridföreningar är medlemmar i Ryttarförbundet. Det finns föreningar av många olika slag, men en sak förenar dem alla - de utför ett värdefullt arbete för vår sportgren. I årets förening, som prisbelönas på galan, har man gjort saker på väldigt många olika plan. I föreningen agerar vi ansvarsfullt, vi lyssnar och uppmuntrar samt reagerar på de förändringar som sker runt omkring oss och framförallt är vi en gemenskap där alla har möjlighet att delta på ett sätt som passar dem. Föreningen har också genomtänkta och i praktiken utförda teman om ansvarsfull föreningsverksamhet. I årets ridförening kan alla utöva sin sport och röra sig på sin egen nivå, i riktning mot sina egna mål.  Vilken är årets ridförening? Föreslå en förening till årets ridförening och motivera varför föreningen du har föreslagit förtjänar denna utmärkelse.

Kandidatens namn

Region

Motiveringar

Årets volontär

Frivillig aktivitet inom ridning är hörnstenen i vår sportgren. Att fungera som frivillig förtroendeperson och/eller medarbetare erbjuder en mängd olika uppgifter och ansvarsroller både med hästar och människor. Verksamheten och vardagen drivs av dessa värdefulla volontärer. Mottagaren av priset årets volontär kan vara en förtroendeperson för en ridförening, för FRF:s region eller förbund. Hen kan fungera som funktionär i tävlingar eller evenemang eller göra saker för gemenskapens välfärd, hen har ingen titel. Vem i din gemenskap har varit den volontär år 2022 som förtjänar det största offentliga tacket för ridåret?  Utifrån förslagen beviljas utmärkelsen åt en person som genom sina aktiviteter och exempel inspirerar andra att gå med i volontärverksamheten. Ingen uppgift är för liten och även en liten insats är betydelsefull för det gemensamma bästa. Tillsammans är vi mer. Berätta för oss vem du tycker att ska utses till årets volontär, och motivera varför.

Kandidatens namn

Medlemsföreningen

Region

Motiveringar

Årets ansvarsfullhetshandling

Ryttarförbundet och ridgemenskapen arbetar för att förändra samhället så att ridningen blir socialt, miljömässigt, samhälleligt och ekonomiskt hållbar. Ansvarsfullhet är förståelsen för hur ens egna handlingar påverkar andra. Vilken anser du att var den mest betydelsefulla ansvarsfullhetshandlingen år 2022 inom ridningen eller andra hästrelaterade aktiviteter? En ansvarsfullhetshandling kan till exempel vara att ta hänsyn till miljö och natur, främja hästarnas välmående eller möta andra människor som jämställda och jämlika på ett speciellt sätt. Berätta för oss vilken betydelsefull handling du tycker förtjänar ett erkännande. Motivera ditt förslag. Om det är en handling som rör en person, ange förutom motiveringen även personens för- och efternamn samt medlemsföreningen.

Kandidatens namn

Medlemsföreningen

Region

Motiveringar

Årets ryttare

Årets ryttare är en idrottare som är en framgångsrik nationell eller internationell stjärna inom sin gren. Denna ryttare, förare eller voltryttare tar hänsyn till hästens välmående både på och utanför tävlingsplanen. Hen fungerar som en förebild för framtida idrottare och bidrar till att bygga en positiv offentlig image av ridning genom sitt eget exempel, sin motiverade attityd och långsiktigt arbete. Berätta för oss vilken ridsportare du tycker förtjänar att bli vald till 2022 års ryttare. Ange kandidatens namn och efternamn, medlemsförening och motiveringarna i fältet.

Kandidatens namn

Medlemsföreningen

Region

Motiveringar

Årets häst

Årets häst är en viktig partner som bildar ett starkt team tillsammans med sin ryttare, förare eller voltryttare. Hästen är väl förberedd för sin uppgift, nöjd och välmående. Årets häst kan vara europamästare eller lärarmästare på en ridskola. Varje häst skulle förtjäna att bli utsedd till årets häst, men berätta motiverat vilken häst du tycker att ska få utmärkelsen Årets häst 2022. Ange hästens namn, ägarens namn och motiveringarna i fältet.

Kandidatens namn

Ägarens namn

Motiveringar

0%