Opintosetelihakemus

Opetushallitus on myöntänyt Lahden kansanopiston säätiölle opintoseteliavustuksen, jota voidaan käyttää opiskelijoiden opintomaksujen alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.


Avustusta on päätetty jakaa ensisijaisesti Vapaan akatemian
Tiedekoulutuksen tai Taidekoulutuksen opiskelijoille.


Kuka voi hakea avustusta?

Opetushallitus edellyttää, että opintoseteliavustuksen saaja täyttää vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

* hakijalla on alhainen pohjakoulutus (esim. vain peruskoulu) tai

* hakija on muusta syystä kokenut koulutukseen hakeutumisessa vaikeuksia tai

* hakijan työmarkkina-asema Vapaaseen akatemiaan hakeutuessa on työtön

Avustuksen hakijan tulee myös perustella taloudellisen tuen tarpeensa.


Hakemus pitää jättää viimeistään 10.8.2022. Avustuspäätökset tehdään 12.8.2022.


Huom.! Avustuksen suuruus riippuu avustukseen oikeutettujen hakijoiden määrästä, eikä sitä sen vuoksi voida ennalta määritellä.

Hakijan nimi

Hakukohde

Avustuksen pääasiallinen peruste

Muut perustelut. Kerro lyhyesti tilanteestasi ja siitä, miten avustus edistäisi kouluttautumistasi. Max 350 merkkiä.

0%