Auta meitä vastaamaan sote-alan koulutustarpeisiin

Päihdepäivät on EHYT ry:n ja EPT-verkoston päihdeaiheinen koulutustapahtuma sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Haluamme jatkossakin tehdä tapahtuman, joka vastaa sinun ja muiden sote-ammattilaisten tarpeisiin. 


Kerro meille minkälaista tietoa ja työkaluja päihteisiin liittyen sinä tarvitset vastaamalla kyselyyn.Vastaukset käytetään Päihdepäivien kehittämiseen. Vastaajien kesken arvotaan uuden Arabia-malliston Muumi-käsipyyhe. 

Kyselyn täyttäminen vie noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 2.4. asti.


Etsimme myös sote-ammattilaisia Päihdepäivien asiakasraatiin. Asiakasraati kokoontuu Helsingissä 16.5. klo 9.30-12, ja toisen kerran lokakuussa 2024 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Palkkioksi saat kahden päivän pääsyliput Päihdepäivät 2025-tapahtumaan. Hae mukaan asiakasraatiin kyselyn lopussa. 

Kyselyyn vastaaminen on anonyymia. 


Voit jättää sähköpostitietosi lomakkeen loppuun, mikäli haluat osallistua Muumi-pyyheen arvontaan. Sähköpostiosoitteita ei liitetä palautteisiin.

Saamiamme tietoja käytetään pelkästään arviointiin ja kehittämiseen. Yhteystiedot poistetaan 1.7. mennessä.


1. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulut?

2. Mikä on sukupuolesi?

3. Mahdollinen työntantaja tai taustaorganisaatio

4. Mikä on mahdollinen ammattinimekkeesi?

5. Kuinka pitkä työkokemus sinulla on sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä?

6. Mitä ikäryhmiä kohtaat ensisijaisesti työssäsi?

7. Kuinka usein kohtaat päihteisiin liittyviä kysymyksiä työssäsi?

8. Asteikolla 1-5. kuinka kiinnostunut olet päihdeaiheista? (1= ei lainkaan kiinnostunut 5 = erittäin kiinnostunut)

1

2

3

4

5

9. Kuinka paljon tietoa sinulla on eri päihdeaiheista asteikoilla 1-5 (1= ei lainkaan tietoa 5 = erittäin paljon tietoa)

Ei lainkaan tietoa Erittäin paljon tietoa
1
2
3
4
5
Haluaisin oppia tästä lisää
Alkoholi*
Alkoholi*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Nikotiini*
Nikotiini*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Huumeet*
Huumeet*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Rahapelaaminen*
Rahapelaaminen*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Lääkkeiden päihdekäyttö*
Lääkkeiden päihdekäyttö*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Asiakkaan tai potilaan kohtaaminen*
Asiakkaan tai potilaan kohtaaminen*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Päihteiden puheeksiotto*
Päihteiden puheeksiotto*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Mini-interventio*
Mini-interventio*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Tietoa päihdepalveluista ja niiden muutoksista*
Tietoa päihdepalveluista ja niiden muutoksista*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa
Päihdeongelman hoito ja eri hoitomuodot*
Päihdeongelman hoito ja eri hoitomuodot*
Ei lainkaan tietoa
Erittäin paljon tietoa

10. Kuinka varma tunnet olevasi päihdeaiheiden käsittelyssä asiakkaittesi tai potilaittesi kanssa asteikolla 1-5 (1= ei lainkaan varma 5= erittäin varma)

1

2

3

4

5

11. Minkälaisia päihteisiin liittyviä haittoja näet työssäsi?

12. Mitä haasteita kohtaat päihdeaiheiden käsittelyssä nykyisessä työtehtävässäsi?

13. Missä tilanteissa koet keinottomuutta asiakkaan tai potilaan päihdekäytön kanssa?

14. Miten yllä mainitut tilanteet on pyritty ratkaisemaan työpaikallasi?

15. Oletko saanut koulutusta päihdeaiheisiin liittyen viimeisen vuoden aikana?

16. Minkälaista osaamisen lisäämistä päihdeasioista toivot saavasi? Valitse 3 tärkeintä.

17. Mikä koulutusmuoto on sinulle mieluisin?

18. Kuinka paljon aikaa vuodessa uskot voivasi käyttää lisäkoulutukseen päihdeasioissa? Valitse yksi.

19. Kuinka paljon työnantajasi tukee kouluttautumistasi rahallisesti vuodessa? Valitse yksi vaihtoehto.

20. Mistä löydät tietoa eri koulutuksista?

21. Onko muuta, mitä haluaisit tuoda esiin aiheeseen liittyen?

Etsimme sote-ammattilaisia Päihdepäivien asiakasraatiin. Asiakasraadissa autat meitä ymmärtämään, minkälaista tietoa päihdeasioista sinä ja työkaverisi tarvitsette. Olet mukana suunnittelemassa ohjelmahakua ja arvioimassa saapuneita ohjelmaehdotuksia. 

Asiakasraati kokoontuu 16.5. klo 9.30-12 Helsingissä, ja toisen kerran lokakuussa 2024 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). 

Palkkioksi saat kahden päivän pääsyliput Päihdepäivät 2025-tapahtumaan. 

Asiakasraadissa on 10 paikkaa, ja valinta tehdään ammatin ja kokemuksen perusteella. 

Tässä voit hakea raatiin. Kirjoita lyhyt kuvaus itsestäsi, ammatistasi sekä osaamisestasi. Kirjoita myös sähköpostiosoitteesi!

Osoitetta ei yhdistetä antamiisi palautteisiin, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Jos haluat osallistua Muumi-pyyhkeen arvontaan, voit kirjoittaa sähköpostiosoitteesi tähän. Osoitetta ei yhdistetä antamiisi palautteisiin, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen kuin arvontaan.

0%