Ilmoita ideasi osallistuvaan budjetointiin 

Osallistuvassa budjetoinnissa kuka tahansa kuntalainen tai kunnan yhdistys/kylä/järjestö/seura/luokka tai vastaava voi ehdottaa ideaa, joka parantaisi kuntalaisten hyvinvointia. Idea voi olla maksimissaan 30 000 euron arvoinen.

Ideointivaihe on 23.1.-20.2.2023

Kriteerit ovat seuraavat:

- Toteutettavan idean tulee olla kaikkien kuntalaisten käytössä
- Ideoiden tulee noudattaa lakia. Ideat eivät voi olla kunnan päätösten ja olemassa olevien suunnitelmien vastaisia
- Ideoista ei makseta palkkioita
- Ideoiden tulee olla kunnan toteuttavissa ja vastuualueella. Idea on mahdollista toteuttaa vuoden 2023 aikana
- Osallistuvasta budjetoinnista ei voi hakea avustusta kunnan ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi järjestön tai yrityksen toimintaan
- Osallistuvaa budjetointia ei voi käyttää pitkäaikaisesti palkkakuluihin, eikä idean toteutus voi vaatia pitkäaikaista työntekijäresurssia. Idean toteutus ei voi myöskään vaatia jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia

Ideasi osallistuvaan budjetointiin (luethan idean kriteerit yläpuolelta)

Arvio ideasi kustannuksista

Nimesi ja yhteystietosi (puhelinnumero ja sähköposti)

0%