Paas poiketen vierailutiedot

Lomakkeella kootaan Paas poiketen -vierailujen määrällisiä tuloksia sekä vapaaehtoisten ikääntyvien luona toteuttamien vierailujen kokemuksia ja vaikutuksia. Vierailujen yhteen vedetyt tulokset julkaistaan viikoittain EKL Elinvoimaa -toiminnan verkkosivuilla. 


Tietoja voi tallentaa heti yksittäisen vierailun jälkeen tai koota niitä Reissuvihkoon pidemmältä jaksolta. Huomaathan, että tälle lomakkeelle täytetään aina yhden vierailukerran tiedot kerrallaan.

1. Vierailun toteuttaneita vapaaehtoisia

2. Vierailun vastaanottaneita ikääntyviä

3. Vierailun vastaanottaneiden sukupuoli

4. Vierailun vastaanottaneiden ikä

5. Vierailukertani ikääntyneen luona oli

6. Vierailuni kesti ajallisesti

Vierailun aihe

Kirjaa tähän esim. mitä teitte, vierailun teema ja/tai millaisista aiheista keskustelitte. 

Vierailun kokemuksia ja vaikutuksia

Kirjaa tähän millaisessa tunnelmassa vierailu sujui, miten vierailu vaikutti ikääntyvään/ikääntyviin, muuttuiko ikääntyvän mieliala vierailusta jotenkin. Esim. jäikö hänelle tai heille siitä hyvä, iloinen ja selvästi havaittava virkistynyt mieli. Kielteiset vaikutukset ja kehittämisajatukset voi myös tuoda esiin.

Toteuttava yhdistys

Kunta/Kaupunki

Tiedot kirjanneen vapaaehtoisen yhteystiedot

Nimi, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite. Henkilötietoja ei julkaista. Jos olet yhteystietosi jo kerran laittanut tähän kohtaan, niin muilla kirjauskerroilla riittää kun laittaa nimen.

Paas poiketen -vierailujen kirjaamisessa noudatetaan Tietosuojalakia (1050/2018), jonka mukaan tietoihin ei tallenneta vierailun vastaanottavien ikääntyvien henkilötietoja. Poikkeuksena sukupuoli ja ikä. Nämä tiedot raportoidaan toimintaa rahoittavalle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea:lle vuosittaisessa Tuloksellisuusraportissa, jonka tuloksissa tuodaan esiin vierailujen aikaansaamia muutoksia naisten ja miesten elämään ja/tai eri ikäisten kokemien muutosten eroja.


KIITOS TIEDOISTA - Painathan vielä LÄHETÄ VASTAUKSET painiketta!

0%