Paas poiketen vierailutiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa useiden Paas poiketen -vierailuja tehneiden vapaaehtoisten ja vierailukohteiden sekä vierailukertojen lukumäärän valitsemanasi ajankohtana. Vierailukohteiden nimiä ja muita tunnistetietoja ei kerätä. 


EKL-yhdistys

Ilmoittajan nimi

Miltä ajanjaksolta ilmoitat vierailut. Valitse aloitus- ja lopetuspäivät kalenterista.

Vierailevien vapaaehtoisten lukumäärä

Ilmoita, kuinka moni vapaaehtoinen teki vierailuja ko. ajanjaksolla.

Vierailukohteiden lukumäärä

Ilmoita, kuinka monen ikääntyneen luona vapaaehtoiset vierailivat yhteensä ko. ajanjaksolla.

Vierailukerrat yhteensä

Ilmoita, montako vierailukertaa ko. ajanjaksolla oli yhteensä? (Kaikkien tässä ilmoitettujen vierailijoiden kaikki vierailukerrat yhteensä.)

Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi ja kirjoittaa Paas poiketen -toimintaan liittyviä ajatuksiasi 

0%