Päihteiden puheeksiotto koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä

AVOIN KOULUTUS KOULU- JA OPPILAITOSNUORISOTYÖTÄ TEKEVILLE

28.3.2022 klo 13:00-15:00 - Microsoft Teams


Lisätietoja:

Mika Piipponen

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

EHYT ry, nuorisoalan osaamiskeskustoiminta

etunimi.sukunimi@ehyt.fi

+358 50 400 1463

Nimi

Sähköposti

Tehtävänimike

Työnantaja

Antamiasi tietoja käytetään vain tähän yhteiskehittämistyöpajaan liittyvään tiedottamiseen ja EHYT ry:n osaamiskeskustoiminnan raportointiin. 


Tietosuojaseloste

0%