NyytiTalkin ja NyytiCastin palautekysely


Jotta voimme kehittää toimintaamme, kaipaamme Sinun ajatuksiasi ja näkemyksiäsi asiantuntijatietoa ja samaistumisen kokemuksia tarjoavista video- ja audiosisällöistämme. Mielipiteesi on meille tärkeä!


Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaaminen vie vain pari minuuttia. Käsittelemme kaikki vastaukset luottamuksellisesti ja raportoimme niistä siten, ettei yksilö voida tunnistaa. Tietoja käytetään ainoastaan toiminnan tilastointiin, rahoittajalle raportoimiseen sekä toiminnan sisäiseen kehittämiseen. Viimeisessä kysymyksessä voit halutessasi jakaa kokemuksiasi julkisempaan jakoon toimintamme markkinoinnissa hyödynnettäväksi. 


Kiitos vastauksistasi!

1) Mitä NyytiTalk- tai NyytiCast-jaksoa tällä lomakkeella antamasi vastaukset koskevat? Voit lainata jakson otsikkoa tai liimata jakson verkkosivulinkin tähän.

2) Millaista hyötyä koet saaneesi NyytiTalk-/NyytiCast-sisällöstämme? Arvioi seuraavia väittämiä.


Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Olen saanut sisällöstä keinoja huolehtia itsestäni.*

Olen saanut sisällöstä keinoja huolehtia itsestäni.*
Sisältö on vähentänyt omaa ulkopuolisuuden tunnettani.*

Sisältö on vähentänyt omaa ulkopuolisuuden tunnettani.*
Sisältö on lisännyt omaa tietoisuuttani jaksamisen merkityksestä.*

Sisältö on lisännyt omaa tietoisuuttani jaksamisen merkityksestä.*

3) Tässä voit kommentoida edellisiä vastauksiasi.

4) Millaista muuta hyötyä koet saaneesi sisällöstämme?

5) Miten arvioisit katsomasi tai kuuntelemasi ohjelman laatua? Arvioi seuraavia väittämiä.


Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Tekninen laatu oli hyvä.*

Tekninen laatu oli hyvä.*
Sisältö oli hyvin suunniteltu *

Sisältö oli hyvin suunniteltu *
Ohjelman rakenne oli toimiva*

Ohjelman rakenne oli toimiva*
Juontaja veti keskustelua hyvin*

Juontaja veti keskustelua hyvin*
Vieras/vieraat olivat kiinnostavia*

Vieras/vieraat olivat kiinnostavia*
Ohjelman kesto oli sopiva*

Ohjelman kesto oli sopiva*

6) Tässä voit kommentoida edellisiä vastauksiasi.

7) Asteikolla 0–10, kuinka todennäköisesti suosittelisit sisältöämme kaverillesi tai kollegallesi?

Jätä vastaus tyhjäksi
0 = suosittelisin erittäin epätodennäköisesti
10 = suosittelisin erittäin todennäköisesti
0
10
5
10
10
true
false
false
*

8) Miten kehittäisit sisältöjämme?

9) Haluatko jakaa kokemuksesi toiminnastamme muille?

(Tähän voit halutessasi kirjoittaa kokemuksiasi Nyytin sisällöstä siten, että niitä voidaan hyödyntää mm. verkkosivuillamme tai some-kanavissamme toimintamme markkinoinnissa. Kiitos, jos valitset auttaa meitä kokemuksesi jakamisen avulla!)

10) Sukupuolesi

11) Ikäsi

12) Missä maakunnassa asut?

13) Millä koulutusasteella ja minkä tyyppisessä oppilaitoksessa opiskelet?

14) Mistä sait tietää toiminnastamme?

0%