Piirien patruunatuki

Liittohallitus päätti 20.1. pitämässään kokouksessa, että piirien patruunatukea myönnetään 0,5 euroa per jäsen. Piirin kokonaisjäsenmäärä katsotaan 31.12.2023 tilastojen mukaan.

Jotta patruunatukea voi saada, tulee liiton tarjoamat verkkosivut olla käytössä, toiminnanraportointi tehty vuoden 2023 osalta sekä tilinpäätös toimitettu liittoon. Tukea ei voi saada ennakkoon eli patruunat tulee olla ostettuna siinä kohtaa, kun täyttää lomakkeen

Piiri

Patruunoiden ostokuitti

Piirin tilinumero, jonne tuki maksetaan

Piirin tilinpäätös

0%