Pohjois-Savon UNA-hanke

Kerro ideasi, jätä palautetta, kysy hankkeesta

Kyselyn tietosuojaseloste

Kyselyyn vastatessa syntyy henkilörekisteritietoja. Rekisterinpitäjä on PSSHP. Henkilötietojen käyttötarkoitus, käsittelyn peruste, säilytysaika ja muu informointi annetaan tässä tietosuojaselosteessa:


Vastaajien nimet ja sähköpostiosoitteet tallentuvat kyselydataan. Tietoa säilytetään hankkeen keston ajan mahdollista yhteydenottoa varten.


Kyselydataa säilytetään tarvittavia toimenpiteitä varten Surveypalissa sekä tiivistetyssä excel-muodossa hankkeen keston ajan. Dataa ei luovuteta organisaation ulkopuolisille. Tämän jälkeen data hävitetään.


Tietosuojaseloste: https://my.surveypal.com/KYSin...

 

Henkilörekisteritietojen käsittelyn hyväksyminen

Hyväksyn, että tässä kyselyssä syntyviä henkilörekisteritietojani voidaan käyttää tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa. Hyväksyminen on vapaaehtoista.


Nimi

Sähköpostiosoite

Kerro ideasi, jätä palautetta, kysy hankkeesta

0%