Pohjoisen alueen sateenvarjomalli

Tukea myönnetään vain passilliseen tai lisenssilliseen toimintaan. Tämä on ”starttiraha” sellaiselle toiminnalle, jonka tavoitteena on jäädä seuraavalle vuodelle pysyväksi toiminnaksi.Toiminta aloitetaan vähintään yhdessä uudessa kunnassa, jossa lasten pesistoimintaa ei joko ole ollut lainkaan, tai se on ollut hyvin vähäistä. Pääasiallinen tavoite on saada pesis johonkin toiseen seuraan uudeksi lajiksi.

Tässä hakemuksessa kartoitetaan valittujen seurojen suunnitelma toiminnan järjestämiseksi uudella paikkakunnalla.

Sateenvarjomallin seuran yhteyshenkilön tiedot

(Seura, yhteyshenkilön nimi, sposti, puhnro)

Paikkakunta, jossa toimintaa tullaan järjestämään

Onko paikkakunnalla jokin yhteistyötaho? Jos on, kirjaa hänen yhteystiedot. (Esim. kunnan/kaupungin liikuntatoimi, seura, yksittäinen henkilö?)

Mitkä ovat seuranne tavoitteet toiminnalle?

- Mitä harrastajaa /ryhmää tavoittelette toiminnalle?

- Montako uutta toimijaa tavoittelette uudella paikkakunnalla?

- Onko tavoitteena perustaa esimerkiksi joukkue G-junioreihin? 

Seuran suunnitelmat toiminnan järjestämiselle

- Kenelle toimintaa tullaan järjestämään (ikäryhmä)

- Millä ajanjaksolla toimintaa tullaan järjestämään

- Viikottaisen tunnin alustavat aikataulut (päivä, kellonaika, kenttä)

- Miten toimintaa tullaan markkinoimaan

- Ketkä toimintaa ohjaavat

- Kuka vastaa tuntien sisällön suunnittelusta

- Kenen välineitä tunneilla käytetään (esim. oman seuran vai yhteistyötahon?)

- Peritäänkö harrastajilta osallistumismaksua toiminnasta? Jos kyllä  niin minkä verran?

Mikä on yhteistyötahon rooli/vastuu toiminnan suunnittelussa / toteutuksessa?

Mihin ja millä tavoin sateenvarjomallin raha tullaan käyttämään? 

- Erittely tarkasti, esim. ohjaajakorvaukset, matkakulut, välineet..

- Onko seuralla / yhteistyötaholla omarahoitusta toimintaan?

Miten / millä toimenpiteillä toiminta pyritään vakiinnuttamaan kyseiselle paikkakunnalle?

- Jatkaako yhteistyötaho toimintaa ensi vuonna vai tuleeko toiminnasta seuranne vakituista toimintaa jatkossa?

- Miten pyritte varmistamaan sen, että sateenvarjomallin kautta tulevilla harrastajilla on halutessaan joukkue, johon liittyä (joko teidän seurassanne tai vaihtoehtoisesti, mikäli uuteen paikkakuntaan saadaan perustettua joukkue)? 

- Onko toimintaa mahdollisesti tarkoitus jatkaa talvella?

Haettava tukisumma (500-1500€)

0%