Kysely: Millainen on sinun Porvoosi kulttuurikaupunkina 2030?Porvoon kaupunki kutsuu porvoolaisia kertomaan näkemyksensä kaupungin taide- ja kulttuuritoiminnan tulevaisuudesta kaikille asukkaille suunnatulla kyselyllä.


Porvoolle laaditaan parhaillaan kulttuuriohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota konkreettisia kulttuurielämän toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin identiteettiä ja lisätään vetovoimaisuutta. Tähän työhön kutsutaan mukaan kaikkia porvoolaisia: asukkaita, päättäjiä, taiteen ja kulttuurin tekijöitä sekä muita sidosryhmiä ja kumppaneita. 

Kyselyn avulla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä paikallisen kulttuurielämän vahvuuksista ja kehityskohteista. Lisäksi kyselyn avulla kartoitetaan porvoolaisen kulttuurielämän pinnan alla kyteviä talentteja, sekä tuodaan esille paikallisen kulttuurielämän vahvuuksia ja kehityskohteita. Vastaukset tarjoavat aineksia Porvoon kulttuuritoiminnan vision 2030 laadintaan ja mitä sen saavuttamiseksi tarvitaan. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia ja siihen vastataan
nimettömänä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 2 hengen elokuvalippuja. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 9.9.2020.

Porvoon kulttuuriohjelmatyö käynnistyi keväällä 2020, ja sitä työstetään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, luovan alan ammattilaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajien kanssa. Ohjelman laadinta on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita. Siihen osallistetaan asukkaita, luovan alan  toimijoita, järjestöjä, päättäjiä, yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita muiden muassa haastatteluiden, työpajojen ja kyselyiden avulla.

Porvoon kulttuuriohjelman toteuttaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärven kanssa.

Vastauksia käsitellään anonyymisti, eikä niitä luovuteta eteenpäin. MDI noudattaa EU:n tietosuojalakia, joka on tullut voimaan 25.5.2016. Lisää tietoa MDI:n tietosuojakäytännöistä löydät täältä: http://www.mdi.fi/tietosuoja/

Lisätiedot

Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, puh. 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi

Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö, puh. 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi

Jaakko Huttunen, asiantuntija, puh. 044 970 7798,
jaakko.huttunen@mdi.fi

Taustatiedot

Sukupuoli

Syntymävuosi

Koulutus

Asuinalueen postinumero

Kotitalouden koko

Oletko taiteen tekijä tai toimitko muutoin taide- ja kulttuurialalla?

Toimitko pääasiallisesti

Kuinka pitkään olet toiminut taiteen tekijänä tai taide- ja kulttuurialalla?

Hallinnon ala

0%