Psykologinen joustavuus suhteessa liikkumiseen

Miten joustava ja hyväksyvä suhtautumistapasi liikkumiseen on tällä hetkellä? Arvioi psykologista joustavuuttasi ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen tasolla alla olevan asteikon avulla. 


Lue ensin janan ääripäiden kuvaukset. 


0=erittäin jäykkä

Suhtaudun erittäin jäykästi ja kontrolloidusti liikuntaan ja liikkumiseen. Liikun erilaisten sääntöjen ja ohjeistusten voimakkaasti määräämänä. Liikuntaan liittyvät ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja kokemukset estävät hyvin usein liikuntasuunnitelmani. Vältän viimeiseen saakka liikuntatilanteita, jossa koen epävarmuutta tai ikävältä tuntuvia fyysisiä tuntemuksia. Sitoudun erittäin huonosti liikuntasuunnitelmiini.

100=erittäin joustava

Suhtaudun erittäin joustavasti liikuntaan ja liikkumiseen. Voin vaihdella suunnitelmiani muuttuvien tilanteiden mukaan. Hyväksyn täysin liikkumiseen liittyvät epämiellyttävät ja hankalat ajatukset, tunteet ja kehon tuntemukset. Liikkumista estävät ajatukset (”en jaksa”), tunteet (väsymys) ja kokemukset (kömpelyys) eivät vaikuta päätöksiini liikkua. En vältä epämiellyttäviä tilanteita ja pystyn sitoutumaan liikuntasuunnitelmiini, vaikka olisin esimerkiksi kiireinen muiden velvollisuuksien (opiskelu, työ ja perhe) vuoksi.

Valitse liukukytkimellä luku välillä 0-100, joka kuvaa kokonaisuutta ja suhtatumistapaasi mielestäsi parhaiten. 

Erittäin jäykkä
 Erittäin joustava
0
100
10
100
10
true
false
false
Psykologinen joustavuus suhteessa liikkumiseen *
0%