Välkommen till publiceringstillfälle  "Forskning om svensk integration - en kartläggning och röster från fältet"

Tillfället arrangeras på Zoom
fredagen den 11.6 kl. 10-11.30      

Anmäl dig senast den 10.6. via följande blankett:

Ditt namn:

Din e-post adress:

Organisation:

En Zoom -länk sänds på förhand per e-post till de anmälda.

Tack för din anmälan!

Tillfället inbandas och sänds på Migrationsinstitutets youtube-kanal efteråt.