Tampereen Rantatunnelin vaikutukset ihmisiin ja lähialueen liikenneolosuhteisiin

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Tämä kysely on tarkoitettu Tampereen Rantaväylän tienkäyttäjille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä Rantatunnelin lähivaikutusalueen asukkaille. Tavoitteena on selvittää, miten Rantatunneli on vaikuttanut Rantaväylän liikenneolosuhteisiin ja lähivaikutusalueen asukkaiden elinympäristöön. Kysely on osa Rantatunnelin käyttöönoton jälkeistä ympäristön muutoksen seurantaa. Kyselyn toteuttaa Tampereen kaupunki. 


Kysely on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan Rantaväylän tienkäyttäjien, pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kokemuksia liikenneolosuhteista ennen Rantatunnelin käyttöönottoa ja sen jälkeen.  


Kyselyn jälkimmäisen osan kysymykset liikenteen haittavaikutuksista ja asumisviihtyisyydestä on tarkoitettu Rantatunnelin lähivaikutusalueen asukkaille (alle 300 metrin etäisyydessä Rantatunnelista asuville). 


Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastausaikaa on 31.8.2020 saakka. Kyselyn tulokset julkaistaan Tampereen kaupungin Internet-sivustolla syksyllä. 

Varaathan vastaamiseen aikaa noin 10 minuuttia. 


Lisätietoja: Raija Tevaniemi, Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue. Raija.Tevaniemi@tampere.fi


0%