Kysely Ravitsemussitoumus-toimintamallista

Ravitsemussitoumus on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen (sitoumus2050.fi) yhdistetty toimintamalli, joka kannustaa kehittämään elintarvikkeiden ravitsemuslaatua, ruokasuositusten mukaista tarjontaa ruokapalveluissa ja ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa ruoka-alan toimijoiden näkemyksiä Ravitsemussitoumus-toimintamallista. Kysely on osa arviointihanketta, jonka toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta LiForno Oy (lisätietoja liisapf@liforno.fi) yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Tulokset julkaistaan osana hankkeen loppuraporttia.

Vastaajiksi toivomme ravitsemussitoumuksen jo tehneitä, tekemistä harkinneita sekä muita ruoka-alan edustajia. Vastaajia voi olla useita saman organisaation eri tasoilta.


Vastaamiseen kuluva aika on yksilöllistä, koska kyselyn sisältö mukautuu vastausten perusteella ja kyselyssä on myös avoimia kysymyksiä. Voit keskeyttää vastaamisen valitsemalla sivun alalaidasta "Tallenna ja jatka myöhemmin" ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi linkin, jota kautta pääset palaamaan kyselyyn. Kyselyn toteuttajat LiForno Oy ja Valoa Digital Oy käsittelevät vastaukset nimettöminä.


Tunnetko Ravitsemussitoumus-toimintamallin?

Mistä olet saanut tietoa Ravitsemussitoumus-toimintamallista?

Onko organisaatiosi tehnyt ravitsemussitoumuksen/–sitoumuksia?

Oletko osallistunut ravitsemussitoumuksen/-sitoumusten laatimiseen?

Oletko itse laatinut ravitsemussitoumuksen/-sitoumukset sitoumus2050-verkkopalvelussa?

Miksi organisaatiosi ei ole tehnyt ravitsemussitoumusta?

Jos organisaatiosi on harkinnut ravitsemussitoumuksen tekemistä, miksi se ei ole toteutunut?

Tuntuisiko ravitsemussitomuksen tekeminen kiinnostavalta?

Mikä kannustaisi organisaatiotasi tekemään ravitsemussitoumuksen?

0%