Arbetsansökan

Fyll i med noggrannhet. Frågorna markerade med rött är obligatoriska.

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Din erfarenhet av att jobba med barn och unga:

Din erfarenhet av att leda grupper:

(beskriv hurdana grupper du lett eller undervisat; barn, unga, vuxna)

Hur är du inför publik?

Varför är du intresserad av jobba som utbildare inom det förebyggande arbetet?

Varför skulle du vara en bra spelfostrare?

På vilka språk kan du utbilda?

Område eller region där du kan utbilda?

Har du tillgång till bil?

Enligt din uppskattning, hur tillgänglig är du på vardagar mellan kl. 8-16?

Vad annat vill du berätta om dig själv?

Ladda upp din CV här:

Bevarande av dina ansökningsuppgifter

Tack för din ansökan!

0%