Möten vid gränser och över gränser 16.-18.5 2022

Anmälning

Namn

E-post

Telefonnummer

Affiliation / Organisation

Konferensavgift

Luncher

Eftermiddagskaffe

Konferensmiddag

Specialdieter (för luncher, kaffe och konferensmiddag)

Frågor och funderingar