Vapaaehtoissopimus

   

Tällä lomakkeella Sateenkaariperheet ry:n kaikki vapaaehtoiset:

   • Lähettävät tarvittavat tiedot ja toiveet vapaaehtoistoiminnan koordinointia varten

   • Sitoutuvat vapaaehtoistoiminnan yhteisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin

   • Antavat suostumuksen käsitellä henkilötietojaan Sateenkaariperheet ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti:  sateenkaariperheet.fi/tietosuojaseloste

Sateenkaariperheet ry:n toiminnan piiriin kuuluvat sateenkaariperhetyö, Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus ja Kumppanuusvanhemmaksi-hanke.

Mikäli olet jo aiemmin lähettänyt lomakkeen, mutta haluat muokata tietojasi, täytä ja lähetä lomake uudelleen. Vapaaehtoisrekisteriin päivitetään aina viimeisin lähetetty tieto. 

Vapaaehtoissopimuksen sisältö: 

1/2 Vapaaehtoistyön periaatteet Sateenkaariperheissä

2/2 Vapaaehtoisen tiedot, tarpeet ja toiveet

0%