Palautelomake saattohoidon tukiyksikön toiminnasta


Täysin
eri
mieltä
Osittain eri mieltä
En osaa sanoa
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
1. Sain ajantasaista tietoa läheiseni voinnista ja voinnin muutoksista*

1. Sain ajantasaista tietoa läheiseni voinnista ja voinnin muutoksista*
2. Saamani tieto oli ymmärrettävää*

2. Saamani tieto oli ymmärrettävää*
3. Sain halutessani keskustella läheiseni kuolemaan liittyvistä tuntemuksista ja ajatuksista*

3. Sain halutessani keskustella läheiseni kuolemaan liittyvistä tuntemuksista ja ajatuksista*
4. Läheiseni hengelliset tarpeet otettiin huomioon hänen vakaumuksensa mukaisesti*

4. Läheiseni hengelliset tarpeet otettiin huomioon hänen vakaumuksensa mukaisesti*
5. Sain halutessani olla rauhassa läheiseni kanssa*

5. Sain halutessani olla rauhassa läheiseni kanssa*
6. Saattohoidon tukiyksikön ilmapiiri oli kiireetön*

6. Saattohoidon tukiyksikön ilmapiiri oli kiireetön*
7. Tulin huomioiduksi ja kuulluksi läheiseni hoitoon liittyvissä asioissa*

7. Tulin huomioiduksi ja kuulluksi läheiseni hoitoon liittyvissä asioissa*
8. Jaksamistani tuettiin riittävästi*

8. Jaksamistani tuettiin riittävästi*
9. Sain halutessani olla läsnä läheiseni kuoleman hetkellä*

9. Sain halutessani olla läsnä läheiseni kuoleman hetkellä*
10. Sain riittävät ohjeet hautajaisjärjestelyjä varten*

10. Sain riittävät ohjeet hautajaisjärjestelyjä varten*
11. Olimme tyytyväisiä osaston vapaaehtoistoimintaan*

11. Olimme tyytyväisiä osaston vapaaehtoistoimintaan*

Lisätiedot ja muu palaute:

Päivämäärä:

Suhde vainajaan:

Yhteydenottotoive
(mikäli toivot yhteydenottoa, ilmoita yhteystietosi Lisätiedot -kohdassa)

0%