Satakunnan kulttuuristrategia 2030 

Satakunnan kulttuuristrategian luonnos on kommentoitavana 31.1.2022 asti.


Satakunnan kulttuuristrategia 2030_luonnos 20.12.2021


Kulttuuristrategia on satakuntalaisten kulttuuritoimijoiden yhteinen viesti siitä, minkälainen kulttuurimaakunta Satakunnan halutaan olevan tulevaisuudessa. Kulttuuristrategian tarkoituksena on luoda suuntaviivat maakunnan kulttuuritoiminnan kehittämiselle tulevina vuosina. Satakunnan kulttuuristrategian päivitys on toteutettu yhteistyössä maakunnan kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarkoituksena oli luoda tiivis ja kiteytetty strategiapäivitys yhteisen tahtotilan julistamiseksi ja yhteiseksi edunvalvonnan työkaluksi.


Kulttuuristrategialuonnos nostaa esiin 3 tavoite- ja teemakokonaisuutta, keskeisiä toimenpiteitä sekä toimintatapoja, joiden avulla kuljemme kohti tavoitteiden mukaista kulttuurimaakuntaa. Kokonaisuuksissa on paljon yhtäläisyyksiä aikaisempaan strategiaan, mutta päivityksen yhteydessä on pyritty rohkeasti katsomaan eteenpäin ja nostamaan esille uusia avauksia.


Pyydämme kommentteja strategian kaikkiin osiin. Strategialuonnosta täydennetään ja muokataan saatujen kommenttien pohjalta. Kiitos jo etukäteen arvokkaista kommenteistanne ja panoksestanne Satakunnan kulttuuristrategian 2030 lopullisen version laadintaan.

Kommentit Satakunnan kulttuuristrategian 2030  luonnoksesta:

Vastaajan taustatiedot

Kommentteja ei julkaista yksittäisinä. Yhteystietoja ei jaeta eteenpäin. 

Nimi

Organisaatio / yritys

Sähköpostiosoite

Kunta / alue

0%