Sävellyskonserttituet

Ohjeet ja hakulomake


Suomen Säveltäjät ry myöntää korkeintaan 1200 euron sävellyskonserttitukia vapaan kentän toimijoiden järjestämiin konsertteihin. Tuet ovat haettavissa 2.–31.1.2024.

Millaisiin konsertteihin tukea myönnetään?

Tukea myönnetään profiilikonserteille, jotka esittelevät suomalaisten ja Suomessa vakituisesti toimivien aikamme säveltäjien tuotantoa. Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu konserteille ja muille esityksille (esim. kamariooppera, kirkkomusiikkiteos), jotka esittelevät pääosin yhden säveltäjän tuotantoa. Konsertti voi myös olla useamman säveltäjän yhteiskonsertti, mutta myönnettävä tuki on aina korkeintaan 1200 euroa konserttia kohden.


Konsertilla tulee olla säveltäjän itsensä suostumus, ja säveltäjän on oltava mukana konsertin suunnittelussa ja/tai tuotannossa.


Konsertissa tulee pääsääntöisesti olla muitakin esiintyjiä kuin säveltäjä itse. Kuitenkin myös säveltäjän resitaalia omista teoksista voidaan tukea. Konsertti ei voi perustua pelkästään improvisaatioon.


Tuettava konsertti voi olla vapaapääsyinen tai maksullinen. Tuki on tappiontakuun luonteinen, joten erittele hakemuksessa selkeästi konsertin arvioidut tulot ja menot.


Konsertti voidaan järjestää joko Suomessa tai ulkomailla. Tukea voi hakea myös takautuvasti konserttiin, joka on toteutunut edellisen hakukierroksen jälkeen.


Tukea voidaan myöntää myös jatkotutkinto- tai vastaaviin sävellyskonsertteihin, vaikkakin toiveena on, että oppilaitokset vastaavat niiden kuluista.


Milloin tukea ei voida myöntää?


Sävellyskonserttitukea ei myönnetä, jos hanke saa yhdistykseltä avustusta jossakin muussa muodossa (esimerkiksi festivaalitukea).


Karanteeni


Saman säveltäjän profiilikonserttia voidaan tukea korkeintaan kerran kolmessa vuodessa. Ratkaisevaa on konsertin toteutumisvuosi eli se kalenterivuosi, jolloin tuki maksetaan. Tämän jälkeen seuraavana kahtena kalenterivuonna ei voida maksaa tukea tämän säveltäjän profiilikonserttiin. Karanteenin aikana voi kuitenkin hakea tukea karanteenin jälkeen toteutuvaan konserttiin.


Jos kyseessä on useamman säveltäjän yhteiskonsertti, karanteeni koskee sitä säveltäjää, jonka tuotantoa konsertissa esitellään laajimmin.


Kuka voi hakea?

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti vapaan kentän toimijoiden järjestämiin sävellyskonsertteihin. Harkinnan mukaan myös erilaisten instituutioiden järjestämät konsertit voidaan ottaa huomioon.


Hakijana voi olla esimerkiksi

- säveltäjä

- konsertin tuottaja / järjestäjä

- työryhmä

- muusikko

- yhtye, myös säveltäjän oma yhtye


Myös muut ammattimaisesti toimivat taidemusiikin säveltäjät kuin Suomen Säveltäjät ry:n jäsenet voivat hakea avustusta.


Millaisiin kuluihin tukea myönnetään?

- esiintyjien ja tuottajan palkkiot + sosiaalikulut (ei säveltämiseen tai säveltäjän muuhun palkkioon)
- tilakulut
- esiintyjien matkakulut
- viestintä ja markkinointi
- käsiohjelma
- tekniikka, kuten äänentoisto ja valaistus

Rohkaisemme hakijoita Reilun taiteen manifestin mukaisiin palkitsemiskäytäntöihin ja sopimusehtoihin.

Hakemus

Hakemus tehdään verkkolomakkeella. Hakemukseen tarvitaan

- hakijan yhteystiedot
- konsertin esittelyteksti, joka sisältää konsertin ajankohdan, paikan, ohjelman (teokset, niiden sävellysvuodet ja tieto kantaesityksistä), keston ja esiintyjät

- konsertin talousarvio: tulo- ja menoarvio sekä muualta saadut tai haetut apurahat (erillisenä liitteenä)

Lisäksi niitä hakijoita, jotka eivät ole Suomen Säveltäjät ry:n jäseniä, pyydetään liittämään hakemukseen 

- ansioluettelo 

- ote vapaavalintaisesta partituurista
- vapaavalintainen soiva musiikkinäyte. 


Viestintä ja markkinointi

Suomen Säveltäjien toimisto voi tiedottaa sävellyskonserteista omissa viestintäkanavissaan (esim. jäsentiedotteet ja sosiaalinen media). Konsertin tiedot sekä vapaasti käytettävän kuvamateriaalin voi toimittaa tiedottamista varten osoitteeseen saveltajat@composers.fi, viimeistään kaksi viikkoa ennen konserttia.

Konsertin viestinnässä ja markkinoinnissa pyydetään mainitsemaan, että Suomen Säveltäjät ry on tukenut konsertin toteuttamista sävellyskonserttituella. Erilaisissa materiaaleissa voi käyttää Suomen Säveltäjien tunnusta, joka on ladattavissa eri versioina ja eri tiedostomuodoissa materiaalipankista


Lähtökohtaisesti yhdistyksen jäsenille tulee tarjota vapaa pääsy tukea saaviin sävellyskonsertteihin. Ole yhteydessä toimistoon hyvissä ajoin, niin tiedotamme tapahtumasta jäsenistöllemme.


Tuen maksaminen

Tuki maksetaan jälkikäteen selvitystä vastaan. Konsertin esitysraportti tulee toimittaa tekijänoikeusjärjestölle (Suomessa Teostolle ja ulkomailla kyseisen maan tekijänoikeusjärjestölle) ennen maksatusta.

Päätökset

Harkinnanvaraisista tuista päättää yhdistyksen hallitus asiaa varten nimetyn toimikunnan esityksestä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. 

Tukiin käytetään varoja, jotka ovat kertyneet Kopioston yhdistykselle maksamista kollektiivisista tekijänoikeuskorvauksista.

Lisätietoja

Suomen Säveltäjät ry:n toimisto, p. 09 445 589, saveltajat@composers.fi

0%