Selvitys avustuksen käytöstä

Selvitys saadun avustuksen käytöstä lähetetään 31.1. mennessä. Tämä on edellyksenä uuden avustuksen myöntämiselle.

Seura/yhdistys

Ajanjakso jolta selvitys on

Selvitys koskee

Kuvaus toiminnasta johon avustus on käytetty

Saatu avustusmäärä

Kulut yhteensä

Oma rahoitus

Kulujen erittely

Selvitys avustuksen käytöstä

Muu mahdollinen lisäliite

Selvityksen antajan sähköpostiosoite

Allekirjoitus ja asema seurassa/yhdistyksessä. Vakuutan, että selvityksessä ja sen liitteissä olevat tiedot ovat oikeat.