Kuusamon seurakunta viestii ja elää rinnalla

Miten Kuusamon seurakunnan elää ja viestii tänä päivänä? Tavoittaako viestintä sinut tai miten voisimme kehittää toimintaamme? Miten edustamamme arvot näkyvät toimintamme arjessa?


Haluamme yhdessä kanssasi miettiä millä tavoin seurakunta näkyy tulevina vuosina. Kyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa koskee puhtaasti seurakunnan viestintää, toinen keskittyy arkemme arvoihin. Kysymykset ovat pääsääntöisesti monivalintakysymyksiä sekä mielipidettä mittaavia kysymyksiä.
Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään pohjana tulevan vuoden sunnittelussa.


Kiitos, että annat aikaasi vastaamalla tähän kyselyyn.

Ikä

0%