KYSELY ASIOISTA, JOIHIN TOIVOTTE OLYMPIAKOMITEAN YHDESSÄ LAJILIITTOJEN KANSSA VAIKUTTAVAN

Olympiakomitea on syksyn aikana toteuttanut Harrastamisen kipinä -kampanjaa, jonka osana vaikutamme päättäjiin eri tasoilla seurojen elinvoiman lisäämiseksi. Toteutamme tämän kyselyn, sillä on tärkeää, että erilaisten seurojen huolet ja konkreettiset tarpeet voidaan tehdä näkyväksi. Haluamme kuulla teiltä seuratoimijoilta minkä asioiden puolesta toivotte meidän vaikuttavan kohdatessamme sekä valtakunnallisia että paikallisia päättäjiä.  
 
Vastaamaan kutsutaan kaikki Suomessa toimivat urheiluseurat. Toivomme vastaajaksi seuran johtohenkilöitä (puheenjohtajaa/toiminnanjohtajaa/hallituksen jäsentä).  Välitäthän viestin seurasi johtohenkilöille. Yksittäisten seurojen tietoja ei julkaista. Pyydämme vastauksia 15.10. mennessä.

SEURAKYSELY

Vastaajan tiedot

Vastaajan nimi

Vastaajan sähköposti

Missä roolissa toimit seurassa?

Seuran tiedot

Seuran nimi

Seuran kotikunta

Seurassa voi harrastaa

Seuran jäsenmäärä

Onko seuranne auditoitu Tähtiseura?

0%