Seurojen haku Laatua lapsuusvaiheeseen -tutortoimintaan 2022

Tällä kaavakkeella seurat voivat hakea mukaan seurojen osaamisen kehittämistä tukevaan tutortoimintaan. Hakuaika on 31.10. asti Mukaan otetaan noin 10 seuraa vuodelle 2022. Seuran omavastuu vuoden prosessista on 300€.

Seuran/seurojen nimi:

Seuran jäsenmäärä (jos mukana useampi seura, niin yhteenlaskettu jäsenmäärä):

Mitä toimintaa seurassanne on lapsuusvaiheessa:

Prosessin vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö seurassa (nimettävä minimissään kaksi henkilöä):

Vastuuhenkilön sähköpostiosoite:

Vastuuhenkilön puh.

Varavastuuhenkilön sähköpostiosoite:

Varavastuuhenkilön puh.

Tutor-prosessiin osallistuvat:

Mikäli tutortoiminta suunnataan seurassanne vain tietyn lajin/toiminnan ohjaajille/valmentajille, niin merkitkää laji/lajit/toiminta alle:

Toimintaan osallistuvilla ohjaajilla/valmentajilla on käytynä vähintään Voimisteluohjaajan startti -koulutus tai heillä on muutoin ohjaamisen perustaidot:

Seuramme toive sisällöstä Tutor-toiminnassa (valitse 1-3 tärkeintä kehityskohdetta)

Miten organisoimme hankkeen seuran sisällä (esim. vastuut, viestintä, ohjaajien/valmentajien valinta mukaan, ohjaajien/valmentajien sitouttaminen)? 

Perustelut miksi seura tulisi valita mukaan hankkeeseen?

Mikäli seuramme valitaan mukaan toimintaan, sitoudumme sen toteutukseen vuoden 2022 ajaksi:

0%