Keräämme palautetta Siirtolaisuus-Migration lehden lukijoilta ja kirjoittajilta.

Toivomme palautetta myös uusilta lukijoilta ja kirjoittajilta, joten voit vastata kyselyyn, vaikka et olisi lehteen vielä tutustunut. 


We are gathering feedback from readers and contributors of the Siirtolaisuus-Migration Journal.

We are also looking for feedback from new readers and contributors, so you can fill out the survey even if you are not familiar with the journal. 

Oletko lukenut Siirtolaisuus-Migration lehteä /

Have you read Siirtolaisuus-Migration Journal? 

Millainen sisältö kiinnostaisi sinua / What kind of content would interest you? 

Minkä kielisiä artikkeleita haluaisit lehteen / 

In what language would you like to read the journal? 

Mitä kautta olet lukenut lehteä / How do you access the journal? 

Miten/mitä kautta haluaisit tietää uuden lehden julkaisusta / 

How would you like to be notified of a new journal publication? 

Oletko aiemmin kirjoittanut lehteen / Have you previously written for the journal? 

Olisitko halukas kirjoittamaan lehteen / 

Would you be interested in writing in the journal? 

Jos olet lukenut lehteä, kuinka tyytyväinen olet lehteen /

If you have read the journal, how satisfied are you with it?

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Millaisia muutoksia toivot lehteen

(liittyen esim. luettavuuteen, formaattiin, pituuteen, sisältöön, ilmestymiseen) / 


What kind of changes would you like to see in the journal 

(regarding e.g. readability, format, length, content, publication time)? 

Onko lehti liian tieteellinen tai populaari / Are the journal articles too scientific or popular? 

Toivotko lehteen vertaisarvioituja artikkeleita /

Would you like to have peer-reviewed articles in the journal?

Oletko / Are you 

Sukupuoli / Gender

Minkä ikäinen olet / Your age

Missä asut / Where do you live?

Onko muuta palautetta, mitä haluaisit antaa /

Do you have any other feedback you would like to give? 

Kiitos osallistumisesta!

Thank you for participating!