Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla - tietoa terveydenhuoltoalan opiskelijoille


Vastaamalla tähän kyselyyn annan suostumukseni vastausteni tallentamiseen ja säilyttämiseen yleisten tietosuojasäädösten mukaisesti. Tietojen tallennuspaikka on Filha ry. Filhan tietosuojaseloste löytyy täältä.


Käytämme kerättyjä tietoja oppimateriaaliin liittyvään käyttöönottoon ja tiedottaamiseen. Oppimateriaalin käyttöönottoon liittyviä tietoja saatetaan käyttään  hankkeen raportoinnissa nimettömänä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


* Luovutamme oppimateriaalin pääsykoodin ainoastaan terveydenhuoltoalan opetusta toteuttaville ammattikorkeakouluille.


Sähköpostiosoite, johon oppimateriaalin linkki ja pääsykoodi lähetetään:

Ammattikorkeakoulu, jonka opetukseen oppimateriaali tulee:

Minkä alan opiskelijoille oppimateriaali tulee käyttöön?

Monennenko opintovuoden opiskelijoille oppimateriaali tulee käyttöön?

Arvio opintokurssin suorittavien opiskelijoiden määrästä:

0%