Sodankyläläisten hyvinvointikysely


Arvoisa kuntalainen!

Pyydämme sinua vastaamaan hyvinvointia ja turvallisuutta koskevaan kuntalaiskyselyyn (ks. alaviite), jolla kartoitetaan sodankyläläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä palveluiden käyttämistä. Kysely on osa laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruuta. Kyselystä saatavia tietoja voivat analysoida myös Lapin Liiton, Lapin Aluehallintoviraston ja Lapin korkeakoulukonsernin tutkijat, jotta lappilaisia hyvinvointipalveluita voidaan kehittää edelleen paremmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Voit halutessasi keskeyttää vastaamisen koska tahansa. Kysely toteutetaan anonyymisti, ja kaikki kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa tuloksista. Noudatamme tutkimuseettisiä periaatteita ja tietosuojalakia.

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn 31.5.2021 mennessä. Voit vastata kyselyyn tällä sähköisellä lomakkeella tai paperisena. Paperilomakkeet ja niiden palautuslaatikot löydät kunnan kirjastosta, Hyvinvointikeskus Sopukasta ja apteekista. 

Voit lähettää kyselylomakkeen, vaikka et olisi vastannut kyselyn jokaiseen kysymykseen. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, jotta voimme saada tietoa sodankyläläisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Lisätietoja hyvinvointikyselystä antaa hyvinvointikoordinaattori
Inga Mukku, puh. 040 677 2122, inga.mukku@sodankyla.fi

Suuret kiitokset jo etukäteen!

Alaviite: Kyselylomakkeen laatimisessa ovat olleet mukana Inarin kunta, Posion kunta, Lapin Liitto, Lapin aluehallintovirasto, Lapin poliisilaitos ja Lapin korkeakoulukonserni. Kuntalaiskyselyssä on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 2017 -tutkimuksen (Koponen ym. 2018) ja FinSote 2020 -tutkimuksen (Parikka ym. 2020) postikyselyiden kysymyksiä, Rikoksentorjuntaneuvoston asukkaiden turvallisuuskyselyn kysymyksiä, Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometrin (Viinamäki 2014) kysymyksiä sekä ”…ajasta ja paikasta riippumatta…”: Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hankkeen (Viinamäki ym. 2017) postikyselyn kysymyksiä.

1. Suostumus tietojen käyttämiseen.

0%