Mitä sinä toivot Martat-sovellukselta?

Tämän kyselyn avulla pyrimme selvittämään, minkälaisia toiveita martoilla on uudelle Martat-sovellukselle.  

0%