Sponsorointiyhteistyö:
opiskelija- ja ainejärjestöt

Hae tukea tällä lomakkeella. Tiedot lähetettyäsi saat hakemuksestasi automaattisen koonnin sähköpostiin.


Vastaamme yhteistyöpyyntöihin kahden viikon kuluessa ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja hakijalta sähköpostitse. Olethan ajoissa liikkeellä jos teillä on tulossa tapahtuma tai tiedät jo järjestölehtenne julkaisuajankohdan. 

Mihin tukea voi hakea?

Opiskelijajärjestö voi käyttää tuen erilaisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi:

- tapahtuman, seminaarin tai vuosijuhlan kuluihin

- ainejärjestölehteen tai muuhun julkaisuun (digi/printti)

- opintomatkaan tai speksin tuotantoon


Sponsorointituen hakijana voi olla yksittäinen järjestö, kattojärjestö tai useampi toimija yhdessä. Vastineeksi tuesta TAKU toivoo näkyvyyttä järjestön nettisivulla, somekanavissa, tapahtumassa tai julkaisussa. Tarkennathan hakemuksessasi, mitä järjestösi voi tarjota TAKUlle vastineeksi yhteistyöstä.

Myönnetyt sponsorointituet ovat olleet lehtimainoksissa n. 50-150 €, tapahtuma/seminaarikuluissa n. 100-300 €. Myös korkeampia tukisummia on myönnetty erilaisiin isompiin yhteistyökokonaisuuksiin. Olemme avoimia uusille yhteistyön muodoille, joten kerro rohkeasti mitä järjestöllänne on mielessä! 


Hom: Lähtökohtaisesti emme tue opiskelijahaalareiden hankitaa vaan tuki ohjataan muihin, yllämainittuihin kohteisiin. 


Lähetämme kuitenkin mielellämme TAKUn haalarimerkkejä ja muuta materiaalia (kyniä, läppärin kameransuojia, post-it -lappuja) opiskelijajärjestöille. Olethan asiassa yhteydessä järjestökoordinaattori Helmi Saukkoriipiin helmi.saukkoriipi@taku.fi.

1/3