Stipendinhakulomake

Tällä samalla lomakkeella voi hakea kolmea eri Liiton myöntämään stipendiä. Stipendiä on haettava 17.11.2021 mennessä. Lisätietoja antaa Liiton toiminnanjohta Anne Laitiselta (anne.laitinen@luva.fi tai p. 050 514 37 11).

Mitä stipendiä haet?

Nimi

Syntymäaika

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ammattikorkeakoulu, jossa opiskelen (vain Toivo Taavitsaisen stipendin hakijat täyttävät)

Opintojen aloitusvuosi (vain Toivo Taavitsaisen stipendin hakijat täyttävät)

Suoritetut opintopisteet (vain Toivo Taavitsaisen stipendin hakijat täyttävät)

Valmistumisvuosi  ja opisto/ammattikorkeakoulu (vain kielistipendin ja Hyvinkään jatko-opintostipendin hakijat täyttävät)

Perustelut stipendin tarpeellisuudesta

Kuvaa tähän selkeästi tarkemmat tiedot stipendin käytöstä (koskien jatko-opiskelua ja kielistipendiä) ja perusteet taloudellisesta tilanteesta (Toivo Taavitsaisen stipendi).

Muut minulle myönnetyt stipendit/apurahat

Pankkiyhteys mahdollisen stipendin maksamista varten

Liitä tähän todistuskopio (kielistipendin ja jatko-opintostipendin hakijat)

Liitä tähän todistuskopio viimeksi vahvistetusta verotuksesta (vain Toivo Taavitsaisen rahaston stipendin hakijat)

0%