Alustava hakemus opiskelijavaihtoon 2023-2024

Preliminary application for student exchange 2023-2024

Opiskelija, lue tämä - Student, read this: 


Tärkeää: 

Täytä tämä hakemus viimeistään 15.1., jotta Hops-vastaava ja Ainejohtaja ehtivät kommentoida ja puoltaa hakemusta tammikuun loppuun mennessä. 

Täytettyäsi hakemuksen, älä lähetä sitä vaan paina "tallenna ja jatka" jonka jälkeen pääset tilaamaan hakemuksen linkin sähköpostiisi. Lähetä tämä linkki Hops-vastaavallesi (=aineryhmäsi opintohallinnon henkilö), jotta hän pääsee kommentoimaan hakemusta ennen ainejohtajan päätöstä.  

Ohjeet varsinaisten, koulukohtaisten hakemusten valmistelua varten lähetetään helmikuussa sähköpostiisi. 

 

Important:

Fill out this application on 15th January at latest, in order to leave enough time for your study coordinator and Department Head to comment and support the application by the end of January.

After filling out the application, do not send it but press "tallenna ja jatka” (save and continue), after which you will receive the link to the application in your email. Send this link to the study coordinator so she/he can comment the application before Department Head's decision. 


Instructions on how to prepare the actual applications to the destination institutios will be sent to you via email in February. 

 

Lisätietoja/Further information: 

Leena Veijonsuo, Specialist, International Relations

Email: leena.veijonsuo@uniarts.fi

Tel. 050-526 1956 (Emails preferred)

Hakija - Applicant

Sukunimi - Last name

Etunimi - First name

Puhelin - Telephone

Sähköposti - Email

Opiskelijanumero - Student number (SibA register)

Henkilötunnus - Finnish identification number or date of birth

Mihin tutkintoon vaihto-opinnot hyväksiluetaan - Level of degree, in which the exchange studies will be included (BMus, MMus, LMus or DMus)?

Lisää teksti tähän

Aineryhmäsi SibAssa - Your SibA department: 

Pääinstrumentti tai pääaine vaihto-opinnoissa - Main instrument or main subject during the exchange studies:

Vaihtoperiodin alustava ajankohta ja pituus (syksy 2023, kevät 2024 vai koko akateeminen vuosi 2023-2024)? 

Preliminary timing and length of the exchang period (autumn 2023, spring 2024 or the entire academic year 2023-2024)?


Perustele lyhyesti: Miksi haet opiskelijavaihtoon? Mitä hyötyä opiskelijavaihdosta olisi sinulle? Millä tavoin voisit mahdollisesti vaikuttaa kohdekoulun kansainväliseen opiskeluyhteisöön opiskelijavaihdon aikana? 

 

Kommentoi myös opintojesi tähänastista edistymistä. Mahtuuko vaihtoperiodi opintoaikaasi? Mikäli opintojen kesto on venynyt, kirjaa myös suunnitelma valmistumisaikataulusta.

 

Please state briefly: What is your main motivation for going on exchange? How would studying abroad be of benefit for you? In which ways do you feel you would be able to contribute to the international studying community during your exchange studies?

Please also provide your own comments on the progress of your studies. Will your exchange period fit within the planned time for your studies? In case your studies have been prolonged, please include a schedule for finishing your degree.


Huom! USA-yliopistojen osalta järjestystä ei välttämättä voi muuttaa, jos hakijoita  ko. yliopistoihin on paljon. 

Hakukohteet -Preferredhost institutions (1-5): Järjestys alustava, sitä voi muuttaa myöhemmin - Order of preference is preliminary and can bechanged later

Koulun nimi - Name of Institution
Opinto-ohjelma - Study Program
1. vaihtoehto - 1. preference*
1. vaihtoehto - 1. preference*
2. vaihtoehto - 2. preference*
2. vaihtoehto - 2. preference*
3. vaihtoehto - 3. preference*
3. vaihtoehto - 3. preference*
4. vaihtoehto - 4. preference*
4. vaihtoehto - 4. preference*
5. vaihtoehto - 5. preference*
5. vaihtoehto - 5. preference*

Kv. vaihdon aikana suoritettavat opinnot tulee sisällyttää hopsiin. Mieti vaihto-opintojen merkitystä SibA:n ydinopintojen kannalta. Mitä kursseja löydät vastaanottavasta vaihto-oppilaitoksesta, jotka olisivat oleellisia tutkintosi kannalta? *

*Tutki koulujen www-sivuja ja mahdollisia kurssilistoja. Mikäli niitä ei löydy, voit listata oppimisalueita yleisemmin.

Exchange studies will be included as an integrated part of your SibA Individual Study Plan (= HOPS). Please reflect on the relevance of the exchange studies to your core degree studies at SibA. Which courses can you find at the host exchange institution that would be relevant to your degree?

* Please study the institutional websites and course lists. In case they are not available, please list study areas on a more general level.


Ohjeet hakemuksen käsittelyyn - Processing instructions:

Opiskelija: älä paina "lähetä vastaukset" -nappia, vaan paina "tallenna ja jatka myöhemmin" -nappia, jonka jälkeen pääset syöttämään sähköpostiosoitteesi, johon Surveypal lähettää hakemuksesi linkin. 


Linkki tulee sähköpostissa, jonka otsikko on Vastaamisen jatkaminen. Lähetä tämä viesti aineryhmäsi suunnittelijalle eli hops-vastaavalle. Muuta kuitenkin viestin otsikkoa, esim. Vaihtohakemus Etunimi Sukunimi.

Hops-vastaava: täytettyäsi alla olevan kohdan, paina "tallenna ja jatka" -nappia, jonka jälkeen voit tilata linkin omaan sähköpostiisi ja välittää sen ainejohtajalle. Muuta kuitenkin Surveypal-viestin otsikkoa, esim. Vaihtohakemus Etunimi Sukunimi.


Ainejohtaja: tehtyäsi päätöksen hakemuksen puoltamisesta, laita rasti ruutuun (alempana) ja paina lopuksi "lähetä vastaukset"-nappia viimeistään 31.1.. Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää muokata.Student: Please do not press the "lähetä vastaukset" -button, but press "tallenna ja jatka myöhemmin" (save and continue later), after which you can enter your email-address where Surveypal will send a link to your application. 


The title of the email is Vastaamisen jatkaminen. Send the email to your study coordinator. Please change the title of your message, for example Exhange application of Firstname Lastname. 

Study coordinator: after you have filled out the box below, press "tallenna ja jatka myöhemmin" . After this you can order the application link to yourself in order to forward it to the Department Head. Please change the title of the Surveypal message, for example Exhange application of Firstname Lastname.  


Department Head: after you have decided on whether you support the application, please tick the suitable box (further below) and then finally press the "lähetä vastaukset" (send) button, on 31st January at the latest. After submitting, editing the application is no more possible. 


Hops-vastaavan kommentit opintojen edistymisestä ja vaihto-opintojen sisällyttämisestä SibAn hopsiin: 
Comments of the study coordinator regarding progress of studies and inclusion of exchange studies in SibA hops:

Ainejohtajan (tai professorin) lausunto 31.1. mennessä:
Statement by the Department Head (or pofessor) by 31 January:

Lisätietoja:

Further information:

Lisää otsikko tähän

Lisää teksti tähän

0%