Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö: koulutusapurahahakemus Lajitutkintoon vuodelle 2022-2023


Seura

Yhteyshenkilö

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite, johon tieto apurahapäätöksestä lähetetään

Seuran rahastonhoitajan sähköpostiosoite

Päiväys

Apurahakohteet

Tällä lomakkeella voi hakea apurahaa Lajitutkintoon (3-taso ja VAT). Apuraha ei korvaa koko koulutuksen hintaa, vaan osan siitä. Merkitse alla oleviin kenttiin valmentajan nimi sekä laji. Koulutus alkaa vuoden 2022 lopulla ja jatkuu vuonna 2023. Apurahaa voi hakea korkeintaan kahdelle valmentajalle/seura. Apurahan hakeminen ei korvaa itse koulutukseen hakemista, vaan siihen avautuu erillinen hakulomake toukokuussa.

Valmentajan nimi:

Laji:

Valmentajan nimi:

Laji:

Onko kyseiseen koulutukseen haettu/saatu apurahaa/avustusta joltakin muulta taholta (julkinen tai yksityinen taho tai muu mahdollinen taho): 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 18.4.2022

Kiitos hakemuksestanne! Apurahapäätökset lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiin 8.5. mennessä. 

0%