Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö: koulutusapurahahakemus vuodelle 2022


Tällä lomakkeella haetaan Voimisteluvalmentajien jatkokoulutuksen apurahaa. Haku tutor-toimintaan tapahtuu erillisellä lomakkeella. Lajitutkinnon apurahat tulevat haettaviksi keväällä 2022.

Seura

Yhteyshenkilö

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite, johon tieto apurahapäätöksestä lähetetään

Seuran rahastonhoitajan sähköpostiosoite

Päiväys

Apurahakohteet

Tällä lomakkeella voi hakea apurahaa Voimisteluvalmentajien jatkokoulutukseen (2-taso). Apuraha ei korvaa koko koulutuksen hintaa, vaan osan siitä. Merkitse alla oleviin kenttiin valmentajan nimi sekä laji. Koulutus järjestetään vuonna 2022 tanssillisessa voimistelussa ja joukkuevoimistelussa (suunnattuna kilpa- ja harrastesarjoihin). Apurahaa voi hakea korkeintaan kahdelle valmentajalle/seura.

Valmentajan nimi:

Laji:

Valmentajan nimi:

Laji:

Onko kyseiseen koulutukseen haettu/saatu apurahaa/avustusta joltakin muulta taholta (julkinen tai yksityinen taho tai muu mahdollinen taho): 

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.10.2021

Kiitos hakemuksestanne! Apurahapäätökset lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiin marraskuun aikana.

0%