Sykeminuutit 

Minun sykeminuuttini

Merkitse tähän minuuttimäärä jonka olet liikkunut 28.5. - 5.6.2022 välisenä aikana. Liikkumiseksi lasketaan kaikenlainen liikkuminen arjessa, harrastuksissa, luonnossa ja liikuntapaikoilla.

Haluan osallistua arvontaan

Jätä sähköpostiosoitteesi jos haluat osallistua Tuusula-tuotteiden sekä jumppa- ja uimalippujen arvontaan. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan voittajien tavoittamiseen, muut arvonnan säännöt löydät kyselyn lopusta.  

Arvonnan säännöt

Järjestäjät

Tuusulan kunta, Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula, jäljempänä "Järjestäjä", järjestää arvonnan, jäljempänä "Arvonta".

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa   

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat pois lukien Järjestäjän työntekijät. Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Osallistumisen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta käytetään vain voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 28.5.-5.6.2022 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä Sykeminuutit -kysely osoitteessa https://q.surveypal.com/sykettatuusulaan. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Arvonnan palkintoina on Tuusulan kunnan brändituotteita, vapaalippuja uimahalliin sekä Liikuntaseura Sykkeen jumppiin. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä sähköpostitse, jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

0%