TEK GRADUATE SURVEY 2024

Palautekysely valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille

Arvoisa valmistuva!

Tällä kyselyllä kerätään palautetta ylemmän korkeakoulututkinnon valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta opiskeluun, opintojen sisältöön ja työllistymiseen liittyvistä asioista. 


Kysely toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tekniikan akateemiset TEKin ja muiden tekniikan alan koulutusta antavien yliopistojen kanssa.


Valmistuvien opiskelijoiden antama palaute on ensiarvoisen tärkeää tutkintojen sisällön ja yliopiston toimintojen kehittämisen kannalta, joten pyydämme sinua varaamaan aikaa noin 20 minuuttia ja vastaamaan tähän kyselyyn.

Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 6 kpl S-ryhmän 100 €:n lahjakortteja. Arvontaan osallistutaan erillisellä lomakkeella. Arvonnat suoritetaan elokuussa 2024 (3 kpl) ja tammikuussa 2025 (3 kpl).

Kyselyyn voi vastata antamatta nimeään. Kaikkia saatuja vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä julkaistavasta materiaalista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Yliopisto poistaa käyttöönsä ottamastaan datasta suorat henkilötunnisteet ennen datan jatkokäsittelyä.

Aalto-yliopisto hyödyntää palautetietoa yliopiston sisäisessä toiminnassaan, ja TEK käyttää kyselyn tuloksia esimerkiksi vastavalmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seuraamisessa sekä vaikuttamistyössään tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämiseksi.

Vastaukset kysymyksiin tallentuvat tutkimusdataan vastaamisen edetessä, ja myös kesken jääneitä vastauksia voidaan käyttää tulosraportoinnissa. Tarvittaessa voit keskeyttää vastaamisen ja jatkaa sitä myöhemmin.


Lisätietoja kyselystä antavat: 

Arttu Piri, TEK, arttu.piri@tek.fi

Mari Martinmaa, Aalto-yliopisto, mari.martinmaa@aalto.fi


Kiitokset yhteistyöstäsi! Tietosuojaseloste


Aloita kyselyyn vastaaminen painamalla "Seuraava".

YHTEISTYÖSSÄ

0%