TEK GRADUATE SURVEY 2024

Palautekysely valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille

Arvoisa valmistuva!

Tällä kyselyllä kerätään palautetta ylemmän korkeakoulututkinnon valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta opiskeluun, opintojen sisältöön ja työllistymiseen liittyvistä asioista. 


Kysely toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Tekniikan akateemiset TEKin ja muiden tekniikan alan koulutusta antavien yliopistojen kanssa.


Valmistuvien opiskelijoiden antama palaute on ensiarvoisen tärkeää tutkintojen sisällön ja yliopiston toimintojen kehittämisen kannalta, joten pyydämme sinua varaamaan aikaa noin 20 minuuttia ja vastaamaan tähän kyselyyn.

Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 6 kpl S-ryhmän 100 €:n lahjakortteja. Arvontaan osallistutaan erillisellä lomakkeella. Arvonnat suoritetaan elokuussa 2024 (3 kpl) ja tammikuussa 2025 (3 kpl).

Kyselyn tuottama data ei sisällä suoria henkilötunnisteita. Kaikkia saatuja vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä julkaistavasta materiaalista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Oulun yliopisto hyödyntää palautetietoa yliopiston sisäisessä toiminnassaan, ja TEK käyttää kyselyn tuloksia esimerkiksi vastavalmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seuraamisessa sekä vaikuttamistyössään tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämiseksi.

Vastaukset kysymyksiin tallentuvat tutkimusdataan vastaamisen edetessä, ja myös kesken jääneitä vastauksia voidaan käyttää tulosraportoinnissa. Tarvittaessa voit keskeyttää vastaamisen ja jatkaa sitä myöhemmin.


Lisätietoja kyselystä antavat: 

Arttu Piri, TEK, arttu.piri@tek.fi

Reijo Saari, Oulun yliopisto, reijo.saari@oulu.fi


Kiitokset yhteistyöstäsi! Tietosuojaseloste


Aloita kyselyyn vastaaminen painamalla "Seuraava".

YHTEISTYÖSSÄ

0%