Työpaikalla järjestettävän koulutuksen palautekysely opiskelijalle

Ryhmätunnukseni

Mitä tutkinnon osia suoritit työelämäjaksolla?

0%