Taidealan jälleenrakennusohjelma

Millä toimenpiteillä sinä parantaisit taiteen vapaan kentän taloudellista, sosiaalista, kulttuurista tai ekologista kestävyyttä? Tervetuloa vastaamaan Taidealan jälleenrakennusohjelmaa koskevaan kyselyyn!


Taidealan jälleenrakennusohjelma on Taideyliopiston käynnistämä hanke, joka tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.


Jälleenrakennusohjelman ensimmäisessä vaiheessa tehdään taidealan tulevaisuutta tarkasteleva selvitys, johon myös tämä kysely liittyy. Selvitystyö tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön tietoa taidekentän tulevaisuuden vaatimista kyvykkyyksistä, osaamisesta ja kestävistä toimintamalleista. 


Tässä kyselyssä pyydämme ehdotuksia taiteen vapaan kentän kestävyyden (taloudellisen, ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen) parantamiseksi sekä arvioimaan sitä, miten ehdotettu toimenpide tukee selvityksessä luonnosteltuja muutospolkuja. Ovatko muutospolut relevantteja ja valideja? Jääkö jokin olennainen muutossuunta tunnistamatta? Mikä on koronapandemian vaikutus muutospolkuihin?


Toivomme kyselyyn vastauksia laajasti taide- ja kulttuurialan ammattimaisilta toimijoilta. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia aikaa. Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!


Vastausaikaa on sunnuntaihin 23.1. klo 23:59 saakka. Keräämme aineistoa Taidealan jälleenrakennusohjelman selvitystyötä varten. Aineistoa käytetään hankkeen sisällööntuotantoon. Kerätty aineisto esitetään anonyymisti siten, ettei tietoja yksittäisistä henkilöistä tai organisaatioista voi tunnistaa. Voit vastata kyselyyn täysin anonyymisti, ja yhteystietojen jättäminen mahdollista lisäkeskustelua varten on vapaaehtoista. Antamianne tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 


Lisätietoja: 


Mika Virkkala
050 384 3484
mika.virkkala@uniarts.fi 

Jenni Pekkarinen
044 974 7449
jenni.pekkarinen@uniarts.fi 

0%