Toivomme teiltä palautetta siitä, miten teidän Taidetestaajat-elämykset onnistuivat, ja miten koitte kahdeksasluokkalaiset yleisönä. Millaisia kehitysideoita toimintaan matkan varrella syntyi, ja kuinka me onnistuimme koordinoinnissa ja yhteistyössä kanssanne?

Kyselyn vastausaika on noin 5–10 minuuttia ja vastaukset annetaan anonyymisti. 


Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä palautteeseesi liittyen, voit kyselyn lopussa jättää meille yhteystietosi (vapaaehtoinen).


Palautteenne on meille tärkeä, jotta voimme kehittää Taidetestaajat-toimintamallia palvelemaan paremmin myös teitä. Lämmin kiitos vastauksistanne!

Roolisi taidelaitoksessa

Vieraileeko teillä koululaisia muutenkin kuin Taidetestaajat-toiminnan kautta?

Miten arvioisit Taidetestaajat-vierailujen onnistumista kokonaisuutena?

1

2

3

4

5

Mitä iloa tai hyötyä Taidetestaajat-toiminnasta on ollut organisaatiollenne?

Minkälaisia ongelmia Taidetestaajat-vierailujen kanssa on ilmennyt?

Onko vierailuilla esiintynyt häiriökäyttäytymistä?

Kuvaile millaista häiriökäyttäytymistä on ilmennyt ja miten asia ratkesi.

Tutustuitteko nuorten antamiin arvioihin Taidetestaajien nettisivuilla?

Nuorten mielipiteet tarjoamastamme taidesisällöstä ovat teille tärkeitä.

1

2

3

4

5

Kuinka hyödynnätte nuorten palautteita?

Onko organisaationne tarjoamia taidesisältöjä tai yleisötyötä kehitetty nuorten arvioiden perusteella?

Kuvaile miten sisältöjä tai yleisötyötä on kehitetty.

Yhteistyö Taidetestaajat-koordinaattorin kanssa on sujunut hyvin.

1

2

3

4

5

Millaista tukea toivotte Taidetestaajat-koordinaattorilta? Mikä meni huonosti tai mistä erityisesti oli teille apua?

Kuinka tärkeänä pidät Taidetestaajat-toimintaa?

1

2

3

4

5

Miten Taidetestaajat-toimintaa voisi mielestänne kehittää?

Toivomme Taidetestaajat-toiminnan jatkuvan.

1

2

3

4

5

Aiomme hakea Taidetestaajat-vierailukohteeksi uudelleen.

1

2

3

4

5

Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä antamaasi palautteeseen liittyen, jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä lukukauden lopulla käydessämme palautteet läpi.

Jos et kaipaa yhteydenottoa, tai jos haluat säilyttää anonymiteetin, jätä tämä kenttä tyhjäksi ja paina "Lähetä vastaukset".

0%