EU:n kestävän rahoituksen taksonomian tavoitteena on suunnata pääomia kestävään liiketoimintaan ja vihreään talouteen. Taksonomia koskee alkuvaiheessa vain suuria yrityksiä, jotka kuitenkin alihankintaketjujensa kautta tulevat vaatimaan myös pk-yrityksiltä taksonomianmukaisuuden osoittamista. 


Vaikka taksonomia on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, rakennusalalla ei vielä ole käytössä kattavia kansallisia taksonomiakriteerien soveltamislinjauksia.


EU-taksonomiaa kutsutaan myös EU:n ympäristöluokitusjärjestelmäksi.

Taksonomian jalkauttaminen ja kansallisen tietovarannon kokoaminen

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on keväällä 2023 käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on tukea EU-taksonomian jalkauttamista rakennusalalle.

Tuotamme hankkeessa rakennus- ja rahoitusalan yhteisen tiekartan, tietovarannon ja taksonomian soveltamisen yleisohjeet.

Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa taksonomian jalkauttamiseen. Samalla voit ilmoittautua mukaan jakelulistoille, joiden kautta saat lisätietoa hankkeen etenemisestä ja pääset halutessasi kommentoimaan sinulle tärkeitä hankeosioita.


Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10 min.

Kuinka hyvin tunnet EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaa?

Rakentamisen ja muun taloudellisen toiminnan taksonomianmukaisuutta arvioidaan kuuden eri ympäristötavoitteen kautta. 

Taksonomian jalkauttamishankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda kaikki kuusi ympäristötavoitetta helposti omaksuttavassa muodossa tutuksi koko rakennusalalle.  Osalla rakennus- ja ympäristöalan toimijoita on jo nykyisin  näihin ympäristötavoitteisiin liittyvää osaamista.

Valitse, mitkä EU-taksonomian ympäristötavoitteet liittyvät omaan osaamisalaasi

Tuotamme hankkeessa rakennus- ja rahoitusalan yhteisen tiekartan, joka tukee EU taksonomian jalkauttamista koko rakennusalalle. 

Mitä asioita tiekartassa pitäisi käsitellä?

Mitä tiekarttatyön ohessa tulisi tuottaa? 

Mitä tahoja pitäisi saada mukaan tiekarttatyöhön?

Mistä tiedämme, että tiekartta ja sen toimeenpano ovat onnistuneet?

Lisätietoja

Tässä kohtaa

1. Voit täydentää aiempia vastuksia
2. Vinkata tiedossasi olevista toimintamalleista, jotka olisi hyödyllistä skaalata koko rakennusalan käyttöön.

3. Vinkata tiedossasi olevia eri ympäristötavoitteiden ( 1.-6.)  syväosaajia.

Voit ladata aiheeseen liittyviä tiedostoja tähän. Tai olla yhteydessä Meriin sähköpostitse meri.hietala@rateko.fi.

Jatkotyö: rastita sopivat vaihtoehdot

Vastaajan taustatiedot

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tehtävänimike

Rooli/ näkökulma

Yritys

Yrityksen koko

Yrityksen toimiala

Minulle saa lähettää tietoja taksonomiahankkeen etenemisestä ja RATEKOn koulutuksista

Kiitos!


Huomioimme vastauksesi taksonomian jalkauttamistyössä.

0%