Hae TAKUtukea

TAKUtukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä ja joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana (31.7.2021 loppuun mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston tai pro gradu -tutkielmalla. 


Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä. Voit liittyä TAKUun tästä.

Hakemus tulee jättää viimeistään keskiviikkona 7.4. klo 23:45 mennessä Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Katso hakuohjeet tästä.Apply for TAKUtukiTAKUtuki prize is available to all TAKU's student members and members who are currently completing their theses, which has been completed/will be completed between July 2020 and July 2021. You can apply with AMK/YAMK work from polytechnic or with an MA thesis from any university. 


The applicant must be a member of TAKU or join the union before submitting the application. You can join TAKU here.

The application deadline is April 7th at 23:45. You can submit an application in Finnish, Swedish or English. See the application instructions here.

1/2