Kysely tilitoimistojen johdolle verotarkastajien mahdollisesta epäasiallisesta toiminnasta

Kyselyn tarkoituksena on selvittää, ovatko tilitoimistot ja/tai tilitoimistojen asiakasyritykset kohdanneet verotarkatuksissa epäasiallista toimintaa viimeiden kahden vuoden aikana.


Toivomme kyselyyn vastauksia yksi vastaus per toimisto.

Alla oleva kaavio esittää, miten verotarkastus etenee Verohallinnossa.

Taustatiedot

Yrityksenne työntekijöiden määrä

Toimistonne sijainti

Kuinka monta asiakasyritystä yrityksellänne on?

Kysymykset verotarkastuksista

1. Kuinka moni asiakasyrityksistänne on ollut verotarkastuksen kohteena kahden viime vuoden aikana?

2. Oletteko kahden viime vuoden aikana havainneet, että asiakasyrityksiinne kohdistuvissa verotarkastuksissa verotarkastajan toiminta olisi ollut epäasiallista? (esimerkkejä alla)

Esimerkkejä epäasiallisesta toiminnasta:


Ovatko verotarkastajat tehneet verotusehdotuksia esimerkiksi tilanteissa, joissa veroehdotukseen vaikuttavia tosiasioita on selvitetty liian vähän tai tarkastuskohteen näkemyksiä on kuultu selkeästi liian vähän?


Onko tarkastuksen yhteydessä tehty poliisille aiheettomia tutkintapyyntöjä, jotka eivät ole johtaneet esitutkintaan tai syytteeseen?

Ovatko tarkastustoimenpiteet ja mahdollinen viranomaisyhteistyö (esimerkiksi poliisin kanssa) tuntuneet ylimitoitetuilta, kun otetaan huomioon yrityksen toiminnan laajuus ja yritystoiminnan luonne?


Onko tarkastustoiminnassa ollut havaittavissa muita epäasiallisia menettelytapoja tai epäasiallista käytöstä, joiden takia on syntynyt vahva epäily, että tarkastustoiminta ei ole ollut objektiivista tarkastuksen kohteen kannalta?

3. Kuinka laajaa epäasiallinen toiminta on ollut?

4. Oletteko ilmoittaneet epäasialliseksi kokemastanne toiminnasta Verohallinnolle?

5. Kuinka tyytyväinen olette olleet verotarkastajien toimintaan?

Jätä vastaus tyhjäksi
Erittäin tyytymätön
Erittäin tyytyväinen
1
5
3
4
4
true
false
false
*

Vastatkaa lyhyesti alla oleviin kysymyksiin asiakkaiden nimiä mainitsematta:

6. Mistä epäasiallisessa toiminnassa on ollut kyse?

7. Mitä ongelmia epäasiallisesta toiminnasta on seurannut asiakkaallenne ja/tai yrityksellenne?

Vastausten julkaisu

Saako vastauksenne julkaista anonyyminä Tilisanomien artikkelissa, jossa esitellään kyselyn tuloksia?

Saako vastauksenne luovuttaa anonyyminä Verohallinnon käyttöön verotarkastustoiminnan kehittämiseksi?