Kuinka helppoa asiointi TaskuTurvassa mielestäsi oli?

1

2

3

4

5

6

7

0%