Kuurojen Liiton viestinnän asiakaskysely 2021

Kuurojen Liitto tiedottaa eri kanavillaan liiton toiminnasta, viittomakielisistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Tyypillisiä aiheita ovat liiton tapahtumat ja viittomakielisten palvelut, oikeuksienvalvonta ja kulttuuri. 


Kyselyn vastausaika on 21.1.-6.2.2022.

1. Taustatiedot

1.1 Sukupuoli

1.2 Ikä

1.3 Asuinpaikka

0%