Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden viestintämateriaali - taiteilijakoulutus

Tällä lomakkeella voit toimittaa tarpeelliset tiedot Sibelius-Akatemian viestintätiimiin tilaisuudesta tiedottamista varten.


Täytä lomake kokonaisuudessaan viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta, jotta viestinnän kanssa voidaan olla ajoissa liikkeellä.


Lomakkeella lähettämiesi tietojen perusteella Sibelius-Akatemian viestintä


- toimittaa tilaisuuden perustiedot Sibelius-Akatemian tapahtumakalenteriin ja sitä kautta mm. tapahtumauutiskirjeeseen, intranetin ja verkkosivujen tapahtumakalenteriin

- taittaa ja painattaa käsiohjelman tilaisuuteen (vaadittava aika oikolukuineen on vähintään viikko)
- laatii tilaisuudesta lehdistötiedotteen ja lähettää sen noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 

- tekee tilaisuudesta Facebook-tapahtuman Sibelius-Akatemian Facebook-tilille


KIELISYYS

 

Mikäli tutkintosi on englanninkielinen ja tarkastustilaisuuskin ainakin pääsääntöisesti englanniksi, lopeta tämän lomakkeen täyttäminen tähän ja siirry englanninkieliselle lomakkeelle. 


Lehdistötiedote lähetetään aina suomeksi ja suomalaisiin medioihin, jakelusta ulkomaisiin kanaviin keskustellaan tapauskohtaisesti erikseen.



Huom! Jos haluat että tilaisuus striimataan ilmoita siitä tarkastustilaisuuden suunnittelun yhteydessä hyvissä ajoin henkilökunnalle jolta saa tarkemmat ohjeet.


1. Tohtorikokelaan perustiedot

Etunimesi

Sukunimesi

Puhelinnumero josta tavoittaa arkisin

Sähköposti

2. Tohtorikouluni

3. Tutkinnon ohjaava opettaja

Sekä lehdistötiedote että käsiohjelma on tarkoitus tarkastuttaa ja kierrättää myös ohjaavan opettajan kautta. Viestintä ja tohtoroituva yhdessä huolehtivat, että hän saa tiedot

4. Tohtorintutkintoni otsikko

Jos tutkielmalla ja taiteellisella kokonaisuudella on eri nimet, mainitse molemmat erikseen.

5. Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden ajankohta

Laita tähän täsmälliset tiedot tarkastustilaisuuden ajankohdasta:

- päivämäärä
- kellonaika 

- tilaisuuden paikka osoitteineen.

6. Tarkastustilaisuuden ohjelma

Laita tähän käsiohjelmaa varten tarkastustilaisuuden kulku:

- lection kulku
- puheenvuorot ja niiden pitäjät sekä
- mahdolliset musiikkiesitykset (teokset ja esittäjät)

7. Tarkastustilaisuuteen ja tutkintoon liittyvät avainhenkilöt

Taiteilijakoulutus: jatkotutkintokonsertit arvioinut lautakunta, tutkielman tarkastajat, tarkastustilaisuuden valvoja, lausuntojen antajat (erikseen kirjallisen työn ja taiteellisen kokonaisuuden osalta)

Tutkielman tarkastajat

Kirjallisen osan esitarkastajat

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta

Tarkastustilaisuuden valvoja

Lausunnon antaja/t (taiteilijakoulutus, taiteellinen kokonaisuus, yleensä lautakunnan puheenjohtaja)

8. Tohtorikokelaan curriculum vitae

Tarkastustilaisuuden käsiohjelmaan laitetaan tohtorikokelaan CV, jonka maksimimitta on 2000 merkkiä.

0%