Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden viestintämateriaali - soveltajakoulutus

Tällä lomakkeella voit toimittaa tarpeelliset tiedot Sibelius-Akatemian viestintätiimiin tilaisuudesta tiedottamista varten.

Täytä lomake kokonaisuudessaan viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta, jotta viestinnän kanssa voidaan olla ajoissa liikkeellä.

Lomakkeella lähettämiesi tietojen perusteella Sibelius-Akatemian viestintä

- toimittaa tilaisuuden perustiedot Sibelius-Akatemian tapahtumakalenteriin ja sitä kautta mm. tapahtumauutiskirjeeseen, intranetin ja verkkosivujen tapahtumakalenteriin

- taittaa ja painattaa käsiohjelman tilaisuuteen (vaadittava aika oikolukuineen on vähintään viikko) - laatii tilaisuudesta lehdistötiedotteen ja lähettää sen noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 

- tekee tilaisuudesta Facebook-tapahtuman Sibelius-Akatemian Facebook-tilille


KIELISYYS

 

Mikäli tutkintosi on englanninkielinen ja tarkastustilaisuuskin ainakin pääsääntöisesti englanniksi, lopeta tämän lomakkeen täyttäminen tähän ja siirry englanninkieliselle lomakkeelle. 

Lehdistötiedote lähetetään aina suomeksi ja suomalaisiin medioihin, jakelusta ulkomaisiin kanaviin keskustellaan tapauskohtaisesti erikseen.

 

Huom! Jos haluat että tilaisuus striimataan ilmoita siitä tarkastustilaisuuden suunnittelun yhteydessä hyvissä ajoin henkilökunnalle jolta saa tarkemmat ohjeet.


1. Tohtorikokelaan perustiedot

Etunimesi

Sukunimesi

Puhelinnumero josta tavoittaa arkisin

Sähköposti

2. Tohtorikouluni

Tutkintoni on

3. Tutkinnon ohjaava opettaja

Sekä lehdistötiedote että käsiohjelma on tarkoitus tarkastuttaa ja kierrättää myös ohjaavan opettajan kautta. Tästä sekä viestinnän että tohtoroituvan tulee huolehtia yhdessä ja varmistaa, että hän saa tiedot.

5. Tohtorintutkintoni sisältö ja otsikko

Listaa tähän tutkintosi eri osa-alueet ja kirjoita myös, mikäli niillä on eri otsikot.

6. Tohtorintutkinnon tarkastus- tai väitöstilaisuuden ajankohta

Laita tähän täsmälliset tiedot tilaisuuden ajankohdasta:

- päivämäärä
- kellonaika 

- tilaisuuden paikka osoitteineen

7. Tarkastus- tai väitöstilaisuuden ohjelma

Laita tähän käsiohjelmaa varten tilaisuuden kulku: lection kulku, puheenvuorot, mahdolliset musiikkiesitykset jne.

8. Tarkastus- tai väitöstilaisuuteen ja työhön liittyvät avainhenkilöt

Laita tietoon tutkinnon eri osatarkastajat, lausuntojen antajat, tarkastustilaisuuden valvoja

Tarkastaja(t) taiteellinen tutkinto, vastaväittäjä(t) tieteellinen tutkinto

Lisää teksti tähän

Tarkastustilaisuuden valvoja

Soveltajakoulutuksessa valmistuneen tutkinnon mahdolliset osatarkastajat

Lausunnon antaja/t (yleensä arviointilautakunnan puheenjohtaja)

9. Tohtorikokelaan curriculum vitae

Tarkastus- tai väitöstilaisuuden käsiohjelmaan laitetaan tohtorikokelaan CV, jonka maksimimitta (käsiohjelmassa) on 2000 merkkiä. Lyhennetty versio CV:stä liitetään lehdistötiedotteeseen.

10. Tutkintoni sisältää arvioituja konsertteja tai muita taiteellisia osioita

Jos tutkintoon sisältyy arvioituja konsertteja tai muita taiteellisia osioita, niiden ohjelmat on liitetty tarkastustilaisuuden ohjelmaan. Lisää näiden konserttien tiedot valitsemalla "kyllä" ja etenemällä sen jälkeen. Mikäli tutkintoon ei sisälly arvioituja konsertteja, valitse "Ei".

0%