Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden viestintämateriaali

Tällä lomakkeella voit toimittaa tarpeelliset tiedot Sibelius-Akatemian viestintätiimiin tilaisuudesta tiedottamista varten.


Täytä lomake kokonaisuudessaan viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta, jotta viestinnän kanssa voidaan olla ajoissa liikkeellä.


Lomakkeella lähettämiesi tietojen perusteella Sibelius-Akatemian viestintä

- toimittaa tilaisuuden perustiedot Sibelius-Akatemian tapahtumakalenteriin (ja sitä kautta mm. tapahtumauutiskirjeeseen) ja Intranetin tapahtumakalenteriin

- laatii tilaisuudesta infonäyttökuvan Sibelius-Akatemian tilojen infonäytöille

- taittaa ja painattaa käsiohjelman tilaisuuteen (vaadittava aika oikolukuineen on vähintään viikko)
- laatii tilaisuudesta lehdistötiedotteen ja lähettää sen noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta 

- tekee tilaisuudesta Facebook-tapahtuman Sibelius-Akatemian Facebook-tilille


KIELISYYS

 

Mikäli tutkintosi on englanninkielinen ja tarkastustilaisuuskin ainakin pääsääntöisesti englanniksi, lopeta tämän lomakkeen täyttäminen tähän ja siirry englanninkieliselle lomakkeelle. Lehdistötiedote lähetetään aina suomeksi, jakelusta ulkomaisiin kanaviin on keskusteltava aina erikseen.1. Tohtorikokelaan perustiedot

Etunimesi

Sukunimesi

Puhelinnumero josta tavoittaa arkisin

Sähköposti

2. Tohtorintutkintoni valmistuu

3. Tohtorikouluni

4. Tutkinnon ohjaava opettaja

Sekä lehdistötiedote että käsiohjelma on tarkoitus tarkastuttaa ja kierrättää myös ohjaavan opettajan kautta. Tästä sekä viestinnän että tohtoroituvan tulee huolehtia yhdessä ja varmistaa, että hän saa tiedot.

5. Tohtorintutkintoni otsikko

Jos tutkielmalla ja taiteellisella kokonaisuudella tai soveltajakoulutuksen osioilla on eri nimet, mainitse molemmat erikseen.

6. Tohtorintutkinnon tarkastustilaisuuden ajankohta

Laita tähän täsmälliset tiedot tarkastustilaisuuden ajankohdasta:

- päivämäärä
- kellonaika 

- tilaisuuden paikka osoitteineen.

7. Tarkastustilaisuuden ohjelma

Laita tähän käsiohjelmaa varten tarkastustilaisuuden kulku: lection kulku, puheenvuorot ja mahdolliset musiikkiesitykset jne.

8. Tarkastustilaisuuteen ja työhön liittyvät avainhenkilöt

Tutkijakoulutus: väitöskirjan esitarkastajat, vastaväittäjä(t), tarkastustilaisuuden valvoja

Taiteilijakoulutus: jatkotutkintokonsertit arvioinut lautakunta, kirjallisen työn tarkastajat, tarkastustilaisuuden valvoja, lausuntojen antajat (erikseen kirjallisen työn ja taiteellisen kokonaisuuden osalta)

Soveltajakoulutus: tutkinnon eri osatarkastajat, lausuntojen antajat, tarkastustilaisuuden valvoja, tarkastustilaisuuden ohjelma ja lektion kulku, mukaan lukien mahdolliset musiikkiesitykset, Kirjallisen työn/kirjallisten töiden tiivistelmä/tiivistelmät

Vastaväittäjä

Kirjallisen työn tarkastajat

Taiteelliset opinnäytteet arvioinut lautakunta

Tarkastustilaisuuden valvoja

Soveltajakoulutuksessa valmistuneen tutkinnon mahdolliset osatarkastajat

Lausunnon antaja/t (taiteilijakoulutus, taiteellinen kokonaisuus)

Lausunnon antaja/t (taiteilijakoulutus, kirjallinen tutkielma)

9. Tohtorikokelaan curriculum vitae

Tarkastustilaisuuden käsiohjelmaan laitetaan tohtorikokelaan CV, jonka maksimimitta (käsiohjelmassa) on 2000 merkkiä. Lyhennetty versio CV:stä liitetään lehdistötiedotteeseen.

10. Tutkintoni sisältää arvioituja konsertteja (taiteellinen ja/tai kehittäjäkoulutus)

Jos tutkintoon sisältyy arvioituja konsertteja, niiden ohjelmat on liitetty tarkastustilaisuuden ohjelmaan. Lisää näiden konserttien tiedot valitsemalla "kyllä" ja etenemällä sen jälkeen. Mikäli tutkintoon ei sisälly arvioituja konsertteja, valitse "Ei".

0%